Topscore door beroeps uit Seedorf

Op zondag 20 november behaalden 13 van de 15 kandidaten de rijproef van het Militair Ruiterbewijs in Seedorf. Uitzonderlijk aan dit examen: alle geslaagde ruiters zijn beroepsmilitairen. Mede dankzij een gedegen voorbereiding op de lokale manege onder leiding van Ellen van der Putten behaalden zij daarmee een slagingspercentage van 87%, het hoogste van alle MRb-examens en significant hoger dan het gemiddelde van 62%. Het Militair Ruiterbewijs ging naar Maj A.P.C. Kuin, Maj P.M.G. Lukken, Maj drs C.I. Oostindjer, Maj drs J.M. Sol, Maj M.H.M. van de Watering, Kap J.J. van Bekkum, Kap J.M. van den Berg, Kap drs M. Hueting, Kap B.E. Huisman, Elnt D.P.G. Coenen, Tlnt A. Junolainen en Wmr1 P. Schouten.

 

 

Wmr1 P. Schouten (KMar) behaalde als enige de proef met het juryoordeel 'goed '

 

De ruiters uit Seedorf verhoogden het percentage beroeps met MRb van 33% naar 45%

Meer dan 100 Militair Ruiterbewijzen

Met het examen van 20 november is de (rijproef van) het Militair Ruiterbewijs, het Militair Ruiterbewijs in Zilver en het Militair Ruiterbewijs in Goud meer dan 100 maal behaald. Enkele statistieken: 75% van de geslaagden behoort tot de KL; 60% is officier; 45% is actief beroepsmilitair; 85% behaalde de standaard-proef de eerste keer, 22% met het juryoordeel 'goed' en 4% 'uitstekend'; 20% behaalde MRbZ; 18% behaalde MRbG. Het MRb is inmiddels behaald door ruiters van alle rangen uit Landmacht, Luchtmacht, Marechaussee, Mariniers en zelfs door buitenlandse militairen. De drie niveaus zijn inmiddels behaald door onder meer 11 huzaren, rijders en soldaten; 11 korporaals; 12 sergeanten (-majoor) en (opper-) wachtmeesters; 4 adjudanten, kornetten en vaandrigs; 18 luitenants; 18 kapiteins en ritmeesters; 11 majoors; 7 overstes; 2 kolonels en 4 generaals.

 

 

 

Bgen jhr J.H. de Jonge, C-41 MechBrig en Voorzitter VOC: de eerste actief dienend generaal die de MRb-rijproef behaalde

 

Maj A.P.C. Kuin: de eerste ruiter binnen de Geneeskundige Dienst met een Militair Ruiterbewijs

 

Kap drs M.Hueting: de eerste ruiter binnen de Psychologische & Sociologische Dienst met een Militair Ruiterbewijs

Wijzigingen in regels voor MRbZ en MRbG

Met ingang van 1 juli 2006 worden de volgende extra regels van kracht voor het Militair Ruiterbewijs in Zilver (MRbZ) en in Goud (MRbG): het MRbZ en het MRbG kunnen alleen verworven worden indien de betreffende ruiter k het (standaard) Militair Ruiterbewijs heeft verworven; aanvragen voor het MRbZ of het MRbG op basis van prestaties bij (Nationaal) Militair Ruiterkampioen-schappen in het verleden of wedstrijden die in de plaats daarvan zijn georganiseerd en als zodanig door de Stichting Militair Ruiterbewijs zijn aangewezen dienen schriftelijk te worden ingediend uiterlijk drie jaar na de (laatste voor de aanvraag) relevante prestatie; een ruiter die naast het (standaard) Militair Ruiterbewijs ook het MRbZ en/of het MRbG heeft verworven draagt alleen de hoogste gradatie op de linkerborstzak. Klik hier voor meer informatie over het www.militairruiterbewijs.nl en hier voor meer informatie over de militaire ruitersport.

 

 

 

Alle ruiters van MRV 't Seepaard die in Seedorf het Militair Ruiterbewijs behaalden ...

 

... waaronder (vlnr) Maj drs C.I. Oostindjer, Kap J.M. van den Berg en Kap B.E. Huisman ...

 

... zijn van plan om in 2006 gelijk door te gaan voor het Militair Ruiterbewijs in Zilver

 

 De borstemblemen van het Militair Ruiterbewijs en
het Militair Ruiterbewijs in Zilver en in Goud.

 

 

 

 

 Wilt u geen newsflashes over het Militair Ruiterbewijs ontvangen? Gebruik dan deze link en vermeld uw naam.