10 maart 2007
SMR verwelkomt nieuw bestuurslid

De Stichting Militair Ruiterbewijs verwelkomt Kapitein-luitenant ter zee Hanneke van der Meulen, Adjudant van H.M. de Koningin, als nieuw bestuurslid. Zij neemt de functie van penningmeester over van Eerste luitenant (R) der Huzaren drs Bart de Boer, die deze sinds 2004 heeft vervuld.

 

Brigadegeneraal der Cavalerie b.d. Paul Kautz, voorzitter Stichting Militair Ruiterbewijs: ‘Het Militair Ruiterbewijs geniet bekendheid zowel binnen als buiten de krijgsmacht en wordt erkend als kwaliteitskeurmerk. Dit is mede te danken aan een goede organisatie. En deze organisatie valt of staat met het enthousiasme van de medewerkers. Ik ben er trots op dat we er in zijn geslaagd een nieuwe penningmeester te vinden die past in het team van mensen die het Militair Ruiterbewijs nog beter op de kaart willen zetten. Dat ze zelf met veel doorzettingsvermogen het Militair Ruiterbewijs heeft gehaald bewijst haar enthousiasme. Het feit dat we nu iemand van de Koninklijke Marine in het bestuur hebben benadrukt de krijgsmachtbrede aanpak. We verwelkomen Kapitein-luitenant ter zee Hanneke van der Meulen in ons midden en wensen haar veel plezier toe in haar nieuwe functie.’

 

Overste Van der Meulen: ’Ik zie ernaar uit om toe te treden tot dit enthousiaste team. De Stichting Militair Ruiterbewijs is er in geslaagd om het paardrijden binnen Defensie naar een hoger niveau te brengen en bekendheid te geven. Ook op het Koninklijk Staldepartement wordt onder de zeer deskundige begeleiding van de instructeurs van de Rijstal door de Adjudanten van de Koningin flink geoefend met paardrijden. Het primaire doel is opgeleid te worden tot ‘Bereden Adjudant’. Dit betekent dat men verantwoord kan worden ingezet voor het te paard begeleiden van H.M. de Koningin en Haar Familie op Prinsjesdag. Diverse enthousiaste Adjudanten hebben bovendien het doel verlegd naar het Militair Ruiterbewijs. Inmiddels hebben drie Adjudanten, waarvan twee In Buitengewone Dienst (inmiddels op een andere functie geplaatst, maar nog wel oproepbaar) het MRb gehaald. Als je plezier beleeft aan het paardrijden, is het gewoon heel leuk te oefenen voor het MRb, of om te upgraden naar het MRbZ. We gaan enerzijds ons best doen beroepsmilitairen binnen en buiten de bereden wapens te interesseren voor de ruitersport in het algemeen, omdat het een karaktervormende sport is die vraagt om doorzettingsvermogen, en anderzijds zullen we proberen militaire ruiters te stimuleren en te motiveren om deel te nemen aan het examen van het MRb’.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. In het bestuur worden de functies door de volgende personen bekleed:

 

  • voorzitter: Brigadegeneraal der Cavalerie bd Paul Kautz
  • secretaris: Eerste luitenant (R) der Huzaren drs Elias Woudenberg
  • penningmeester: Kapitein-luitenant ter zee Hanneke van der Meulen
  • examencoördinator: Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Otto Klaver
  • examensecretaris: Majoor (R) der Fuseliers Bart Jan Geers MEM.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.

 Overste Hanneke van der Meulen behaalde het Militair Ruiterbewijs in mei 2006 met het paard Inge van het Koninklijk Staldepartement