14 februari 2007
Militair Ruiterbewijs erkend als kwaliteitsnorm

Het Militair Ruiterbewijs (MRb) wordt nu door verschillende organisaties als kwaliteitsnorm voor rijvaardigheid gehanteerd. Zo vereist de Nederlandse Vereniging voor Bereden Wapenvaardigheid ‘Saint Georges’ (NVBW) sinds 2005 het MRb voordat haar leden in verenigingsverband met wapens mogen rijden. Bereden wapenvaardigheid (mounted skill-at-arms, tentpegging) bestaat als sport sinds de negentiende eeuw in Engeland en wordt daarbuiten alleen in de overige Gemenebestlanden en Nederland beoefend.

 

Ook de Nederlandse Vijfkampbond heeft recent besloten om met ingang van 2008 het (Militair) Ruiterbewijs te vereisen voor deelnemers aan het onderdeel paardrijden in de Olympische Moderne Vijfkamp. Afhankelijk van de spronghoogte wordt ook een KNHS-startkaart of een FNRS-manegestartkaart (B, L of M) geaccepteerd.

 

Brigadegeneraal van de Militair-juridische Dienst bd mr Bram Zuidema, voorzitter Nederlandse Vijfkampbond: ‘Sporters die de eisen in de Olympische Moderne Vijfkamp behalen ontvangen het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF met zilveren lauwerkrans. Slechts een selecte groep militaire ruiters heeft deze onderscheiding behaald. De Olympische Moderne Vijfkamp zit weer in de lift. Bij het paardrijden wordt een parcours van 12 hindernissen van minimaal 90 cm (inclusief een twee- en een driesprong) op een geloot springpaard verreden.

 

Om de veiligheid van ruiter en paard zeker te stellen gaan wij (met een ruime introductieregeling) kwaliteitsnormen stellen. Het Militair Ruiterbewijs heeft op dit gebied haar waarde ruimschoots bewezen. Omgekeerd leidt de Olympische Moderne Vijfkamp onder condities overigens ook naar het Militair Ruiterbewijs in Goud. Het MRb wordt pas in 2008 vereist, maar we raden het militaire ruiters nu al aan, óók wanneer zij dit jaar ter kennismaking op een eigen paard of aan twee of meer van de vijf onderdelen (paardrijden, lopen, zwemmen, schieten, schermen) willen deelnemen.’

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.

 Korporaal Daan van Esch nam in november voor de eerste keer deel aan de Olympische Moderne Vijfkamp