9 januari 2007
Bestuursrotaties Stichting Militair Ruiterbewijs

In augustus 2006 besloot de Stichting Militair Ruiterbewijs om haar bestuursfuncties bij rotatie open te stellen voor beroeps- en reservemilitairen die willen bijdragen aan de doelstelling om de rijvaardigheid te stimuleren in alle takken van de militaire ruitersport: het escorterijden, de dressuur, het springen, de Olympische Moderne Vijfkamp en de samengestelde wedstrijd.

 

In het bestuur worden de functies door de volgende personen bekleed:

 

  • voorzitter: Brigadegeneraal der Cavalerie b.d. Paul Kautz
  • secretaris: Eerste luitenant (R) der Huzaren drs Elias Woudenberg
  • penningmeester: Eerste luitenant (R) der Huzaren drs Bart de Boer
  • examencoördinator: Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Otto Klaver
  • examensecretaris: Majoor (R) der Fuseliers Bart Jan Geers MEM.

 

Nadat eind 2006 een nieuwe examensecretaris als lid van het bestuur van de Stichting Militair Ruiterbewijs werd benoemd, zal in 2007 de bestuursfunctie van penningmeester roteren. De penningmeester is verantwoordelijk voor begrotingen, betalingen en jaarrekeningen van de Stichting Militair Ruiterbewijs en volledig stemgerechtigd bij alle bestuursbeslissingen. De Stichting Militair Ruiterbewijs streeft naar een ‘paars’ bestuur, waarin alle krijgsmachtonderdelen vertegenwoordigd (kunnen) zijn. Geïnteresseerden voor deze functie zijn welkom om zich aan te melden via secretaris@militairruiterbewijs.nl.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.