25 juli 2010
Wijziging rijproeven en reglementen MRb, MRbZ

Met ingang van het aanstaande examen op 3 oktober 2010 in 't Harde worden de rijproeven voor het Militair Ruiterbewijs en het Militair Ruiterbewijs in Zilver als volgt aangescherpt:

 

       Militair Ruiterbewijs 

  • onderdeel 5 'H-K gebroken lijn 5 meter, waarvan eerste gedeelte wijken voor het rechterbeen naar links en tweede gedeelte voor het linkerbeen naar rechts' is aangepast. Dit onderdeel dient voortaan doorzittend te worden uitgevoerd. 

 

       Militair Ruiterbewijs in Zilver (Caprilliproef) 

  • de beoordelingscriteria 5.1. en 5.2. zijn conform het KNHS-reglement (discipline dressuur) gewijzigd.

 

De wijzigingen zijn inmiddels opgenomen in de op www.militairruiterbewijs.nl gepubliceerde rijproeven en examenreglementen. Verder zijn ook de beoordelingsformulieren op de site te vinden zodat vooraf inzichtelijk is op basis van welke criteria de examencommissie de rijproeven beoordeelt. 

 

Uitsluitend de op de website gepubliceerde proeven, examenreglementen en beoordelingsformulieren zijn geldig. De oude boekjes die mogelijk nog in omloop zijn, bevatten niet meer de juiste versie.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.