7 juli 2010
Bestuurswisseling en Ereteken voor Verdienste

Bestuurswisselingen 

Gelijktijdig met het Nationaal Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd hebben op Landgoed Maarsbergen ook de eerder aangekondigde bestuurswisselingen van de Stichting Militair Ruiterbewijs plaatsgevonden.

 

Het bestuur bestaat uit vijf functies, bekleed door de volgende personen:

 

  • voorzitter: Generaal-majoor der Cavalerie jhr Harm de Jonge
  • secretaris: Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht en Adjudant van H.M. de Koningin Patricia Lukken
  • penningmeester: Majoor (R) der Fuseliers Bart Jan Geers MEM
  • examencoördinator: Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Otto Klaver
  • examensecretaris: Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel.

 

Het bestuur dankt de twee vertrekkende bestuursleden, Kapitein-luitenant ter zee en Adjudant van H.M. de Koningin Hanneke van der Meulen en Eerste luitenant (R) der Huzaren Elias Woudenberg, voor hun enthousiaste en nimmer aflatende inzet.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs heeft in 2006 besloten om haar bestuursfuncties bij rotatie open te stellen voor beroeps- en reservemilitairen die willen bijdragen aan de doelstelling om de rijvaardigheid te stimuleren in alle takken van de militaire ruitersport: escorterijden, dressuur, springen, de olympische moderne vijfkamp en de samengestelde wedstrijd. De eerstvolgende bestuursrotatie is in juni 2011 en betreft de functie van examencoordinator.

 

Ereteken voor Verdienste 

De Minister van Defensie heeft het Ereteken voor Verdienste in zilver toegekend aan Eerste luitenant (R) der Huzaren drs Elias Woudenberg. Hij ontving het Ereteken voor Verdienste op Landgoed Maarsbergen uit handen van  Generaal-majoor der Cavalerie jhr Harm de Jonge.  
 

Luitenant Woudenberg ontving het Ereteken voor Verdienste voor 'de grote persoonlijke inspanningen waarmee hij zich op voortreffelijke wijze heeft ingezet voor de Stichting Militair Ruiterbewijs, het Cavalerie Ere-Escorte en de Nederlandse Vijfkampbond. De combinatie van diverse functies wist hij door zijn inzet en verfrissende ideeen optimaal te benutten waardoor op diverse terreinen een progressie in positieve resultaten was waar te nemen.

 

Hij heeft als een ware ambassadeur zowel binnen de krijgsmacht als in de Nederlandse samenleving de militaire ruitersport en de diensten te paard prominent op de kaart gezet en hun bekendheid vergroot met inachtneming van de veiligheids- en kwaliteitsaspecten. Het is aan zijn onverdroten ijver te danken dat de belangstelling en deelname aan militaire ruitersportevenementen duidelijk is toegenomen. Hij heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de ruitersport in het algemeen en in het bijzonder voor de Nederlandse krijgsmacht', aldus de Minister van Defensie.
 

Het Ereteken voor Verdienste is in 1987 ingesteld en wordt slechts enkele keren per jaar uitgereikt. De onderscheiding kan bij beschikking van de Minister van Defensie in zilver of goud worden toegekend voor uitzonderlijke verdiensten jegens de krijgsmacht die incidenteel van aard zijn, voor individuele moed in levensbedreigende situaties, voor moedig optreden in conflictsituaties in vredestijd, voor bijzondere verdiensten van Nederlandse en buitenlandse civiele en militaire autoriteiten of voor uitzonderlijke prestaties of verdiensten voor de krijgsmacht. 

  

De onderscheiding heeft de vorm van een oud-Hollandse waterburcht, met in het midden de logo's van de krijgsmachtdelen: de klimmende leeuw met zwaard en pijlenbundel (Koninklijke Landmacht), een onklaar anker (Koninklijke Marine) en de naar links vliegende adelaar (Koninklijke Luchtmacht).  

  

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Kijk op www.militairruiterbewijs.nl.  

 Luitenant Elias Woudenberg ontving het Ereteken voor Verdienste van de Minister van Defensie uit handen van generaal jhr Harm de Jonge