29 januari 2011
Geslaagden bezoeken Koninklijke Stallen

Op woensdag 26 januari 2011 waren ruim dertig ruiters en een tiental officials de gasten van de Adjudant-Generaal van H.M. de Koningin, tevens Chef Militaire Huis, Generaal-majoor der Cavalerie Henk Morsink en de Stalmeester van H.M. de Koningin, Kolonel der Koninklijke Marechaussee Bert Wassenaar. Zij waren uitgenodigd voor een bezoek aan het Koninklijk Staldepartement voor een feestelijke terugblik op een uiterst succesvol 2010.

 

Onder auspiciën van de Stichting Militair Ruiterbewijs slaagden in 2010 dertig ruiters voor hun examens en ontvingen het Militair Ruiterbewijs. Tevens slaagden twaalf ruiters voor het begeerde Militair Ruiterbewijs in Zilver en werd aan vier ruiters het bewijs in Goud uitgereikt. De Voorzitter van de Stichting Militair Ruiterbewijs, Generaal-majoor bd jhr Harm de Jonge, maakte aan de hand van enkele cijfers nog eens duidelijk dat het behalen van zo’n brevet geen eenvoudige opgave is en dat gedegen training en voorbereiding vereist is. Zo werd vorig jaar meer dan de helft van de kandidaten na het rijden van de proeven helaas afgewezen voor het Militair Ruiterbewijs.

 

Het gezelschap werd woensdag onthaald op een rondleiding door de Koninklijke Stallen met een bijzonder levendige uitleg door Hoofd Koets- en Rijstal, Commissaris van Politie Pieter Wiersinga. Afgesloten werd met een ontvangst op Paleis Noordeinde. Generaal-majoor Morsink nam afscheid met de woorden de traditie van de jaarlijkse bijeenkomst te steunen en uit te zien naar de ontvangst van de gebrevetteerden die in 2011 succesvol het Militair Ruiterbewijs hebben weten te halen.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.