28 november 2010
Vacature examencoordinator

De Stichting Militair Ruiterbewijs opent de vacature van examencoordinator van het bestuur. Deze functie wordt sinds 2003 bekleed door Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Otto Klaver, die zich na afloop van zijn tweede bestuursperiode niet herkiesbaar heeft gesteld.  

  

De Stichting Militair Ruiterbewijs streeft naar een open bestuur met capabele, enthousiaste bestuursleden uit alle krijgsmachtdelen en de Politie. Geïnteresseerde kwalificerende kandidaten worden uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken bij de voorzitter van de Stichting Militair Ruiterbewijs, Generaal-majoor der Cavalerie bd jhr Harm de Jonge.  

  

Taken 

De examencoördinator is verantwoordelijk voor het organiseren en begeleiden van examens. De belangrijkste taken zijn:

 

 • het opstellen en beheren van het rooster van de examinatoren
 • het plannen en het maken van afspraken met organisaties binnen en buiten de krijgsmacht  voor het houden van minimaal twee MRb-examens per jaar
 • tijdens de examens als vraagbaak dienen voor de examencommissie ten aanzien van de examenreglementen
 • het afnemen van de theorie-examens
 • het onderhouden van contacten met examinatoren, KNHS en SRR
 • het beheren en onderhouden van de examenproeven en protocollen. 

 

Profiel
Het bestuur zoekt een bestuurslid met het volgende profiel:

 

 • teamspeler, resultaatgericht, enthousiaste motivator
 • praktisch ingesteld, stressbestendig

 • actieve ervaring met hippische evenementen

 • goede contacten in de hippische wereld

 • kennis van de SMR-examenreglementen en de KNHS-wedstrijdreglementen

 • zorgvuldig, uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
 • ervaring met gangbare kantoorautomatisering zoals word, excel en outlook

 • in bezit van het Militair Ruiterbewijs, Militair Ruiterbewijs in Zilver of Militair Ruiterbewijs in Goud.

 

Bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf functies,bekleed door de volgende personen:

 

 • voorzitter: Generaal-majoor der Cavalerie b.d. jhr Harm de Jonge
 • secretaris: Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht  Patricia Lukken
 • penningmeester: Majoor (R) der Fuseliers Bart Jan Geers MEM
 • examencoördinator: Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Otto Klaver
 • examensecretaris: Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel.

 

Benoeming
Kandidaten zijn van harte welkom om hun interesse voor 19  januari 2011 kenbaar te maken bij de voorzitter van de Stichting Militair Ruiterbewijs (klik hier). Conform statuten zal het bestuur de meest geschikte kandidaat selecteren en installeren tijdens het Nationaal Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd op 25 juni 2011 op Landgoed Maarsbergen.
 

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.