13 maart 2006
Wijziging regels met ingang van 1 juli

Met ingang van 1 juli 2006 zullen enkele regels ten aanzien van het Militair Ruiterbewijs (MRb), het Militair Ruiterbewijs in Zilver (MRbZ) en het Militair Ruiterbewijs in Goud (MRbG) veranderen. Samengevat gaat het onder meer om de volgende wijzigingen:

 

 • aan het theorieonderdeel voor MRb zal een militair gedeelte worden toegevoegd, dat voor het eerst zal worden afgenomen op het MRb-examen op 30 september 2006 in Houten
 • de MRb-theorie en de MRb-rijproef zullen maximaal 2 jaar geldig blijven als examenonderdeel om het MRb te behalen
 • de MRbZ-Caprilliproef zal op enkele punten gewijzigd worden
 • MRbZ en MRbG kunnen alleen verworven worden indien de ruiter óók MRb heeft behaald
 • voor het behalen van MRbZ door tijdens de (Nationaal) Militair Kampioenschappen Dressuur of Springen (al dan niet in handicap) Militair Kampioen of winnaar zwaarste wedstrijd te worden zal minimaal respectievelijk niveau L1 of L vereist zijn, en dient de ruiter te zijn uitgekomen in een klasse niet lager dan die waarin deze volgens het KNHS-reglement startgerechtigd is
 • voor het behalen van MRbG door tijdens het (Nationaal) Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd (al dan niet in handicap) Militair Kampioen of winnaar wwaarste wedstrijd te worden zal minimaal niveau L vereist zijn, en dient de ruiter te zijn uitgekomen in een klasse niet lager dan die waarin deze volgens het KNHS-reglement startgerechtigd is
 • waar van toepassing zullen de handicapregels van de KNHS worden gevolgd
 • voor het behalen van MRbG door het (Nationaal) Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd driemaal uit te rijden wordt vereist dat dit steeds in de zwaarst uitgeschreven klasse gebeurd moet zijn
 • aanvragen voor MRbZ of MRbG op basis van prestaties bij (Nationaal) Militair Kampioenschappen in het verleden zullen schriftelijk moeten worden ingediend uiterlijk drie jaar na de (laatste voor de aanvraag) relevante prestatie
 • een ruiter die naast MRb ook MRbZ of MRbG heeft verworven draagt alleen het vaardigheidsembleem van respectievelijk MRbZ of MRbG.

 

Deze aanvullende regels zullen nog niet van toepassing zijn op de volgende gelegenheden om MRb, MRbZ of MRbG te behalen:

       Militair Ruiterbewijs 

 • 2 april 2006: MRb-examen in Seedorf
 • 9 april 2006: MRb-examen in Rotterdam en
 • 28 mei 2006: MRb-examen in Hardenberg.

 

       Militair Ruiterbewijs in Zilver 

 • 2 april 2006: MRbZ- Caprilliproef in Seedorf
 • 28 mei 2006: MRbZ-Caprilliproef in Hardenberg
 • 2 juni 2006: Militair Kampioenschap Springen in Amersfoort
 • 2 juni 2006: Militair Kampioenschap Dressuur in Amersfoort en
 • 23 juni 2006: Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd in Maarsbergen.

 

       Militair Ruiterbewijs in Goud 

 • 23 juni 2006: Nationaal Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd in Maarsbergen. 

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl. 

 Kolonel Bert Wassenaar, Stalmeester van H.M. de Koningin, behaalde de eisen voor MRb, MRbZ èn MRbG