26 maart 2010
Nieuwe penningmeester Militair Ruiterbewijs

De Stichting Militair Ruiterbewijs verwelkomt Majoor der Fuseliers Bart Jan Geers als opvolgend penningmeester. Majoor Geers zal in deze functie worden benoemd tijdens het Nationaal Militair Ruiterkampioenschap Samengestelde Wedstrijd op zaterdag 3 juli 2010 op Landgoed Maarsbergen en volgt Kapitein-luitenant ter zee Hanneke van der Meulen op, die deze functie na afloop van haar bestuurstermijn zal overdragen.  

 

Overste Van der Meulen: ‘Ruim vier jaar geleden heb ik voor het eerst kennis gemaakt met de militaire ruitersport. De enthousiaste bestuursleden van de Stichting Militair Ruiterbewijs hebben me aangemoedigd om te oefenen en op te gaan voor het MRb. Met veel plezier en vooral met geweldige begeleiding van de mensen van de rijstal van het Koninklijk Staldepartement ben ik gaan oefenen en heb ik enige tijd geleden het MRb gehaald. Het oefenen voor het MRb dwingt je zorgvuldiger en bewuster te gaan rijden en daarnaast is het ook aardig de nodige theoretische kennis op te doen. Inmiddels heb ik er bijna drie jaar opzitten als penningmeester van de Stichting. In deze jaren heb ik het enthousiasme van het bestuur kunnen ervaren en gezien hoe, met name ook door de geweldige inzet en begeleiding van onze secretaris Elias Woudenberg, de deelname aan de examens een vlucht hebben genomen. Ik dank de bestuursleden van de Stichting Militair Ruiterbewijs voor de goede tijd samen en wens de nieuwe bestuurleden enorm veel succes en inspiratie!’ 

 

Het bestuur bestaat uit vijf functies, bekleed door de volgende personen:

 

  • voorzitter: Generaal-majoor der Cavalerie jhr Harm de Jonge (einde 1e bestuursperiode en herkiesbaar in 2012)
  • secretaris: Eerste-luitenant (R) der Huzaren Elias Woudenberg (tot 3 juli 2010); Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht en Adjudant van H.M. de Koningin Patricia Lukken (vanaf 3 juli 2010)
  • penningmeester: Kapitein-luitenant ter zee en Adjudant van H.M. de Koningin Hanneke van der Meulen (tot 3 juli 2010); Majoor (R) der Fuseliers Bart Jan Geers (vanaf 3 juli 2010)
  • examencoördinator: Eerste-luitenant (R) der Huzaren ing Otto Klaver (einde 2e bestuursperiode en niet herkiesbaar in 2011)
  • examensecretaris: Majoor (R) der Fuseliers Bart Jan Geers (tot 3 juli 2010); Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel (vanaf 3 juli 2010).

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl. 

 



Majoor Bart Jan Geers, opvolgend penningmeester van de Stichting Militair Ruiterbewijs