3 maart 2010
Nieuwe examensecretaris Militair Ruiterbewijs

De Stichting Militair Ruiterbewijs verwelkomt Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel (MRb) als opvolgend examensecretaris. Majoor Van Ginkel zal worden geïnstalleerd tijdens het Nationaal Militair Ruiterkampioenschap Samengestelde Wedstrijd op zaterdag 3 juli 2010 op Landgoed Maarsbergen en volgt Majoor (R) der Fuseliers Bart Jan Geers (MRbZ) op, die deze functie na afloop van zijn bestuurstermijn aan hem zal overdragen.  

 

Majoor Geers: ‘Toen ik in 2006 toetrad tot het bestuur van de Stichting Militair Ruiterbewijs, stapte ik als ‘bereden infanterist’ in de wereld van de Cavalerie. Inmiddels is het een paars bestuur geworden, waar alle wapens en dienstvakken zich thuis kunnen voelen. Er zijn in mijn bestuurstermijn veel zaken aangepakt en kwalitatief verbeterd. Voor mij springt daar de digitalisering van het inschrijfsysteem bovenuit, gevolgd door het gedigitaliseerde, op punten gebaseerde examenprotocol, dat voor veel extra duidelijkheid voor de kandidaten heeft gezorgd. De geïntensiveerde samenwerking met het Cavalerie Ere-Escorte en het toenemende enthousiasme in alle krijgsmachtdelen om het Militair Ruiterbewijs te behalen maken dat de Stichting Militair Ruiterbewijs springlevend is’.  

 

Majoor Van Ginkel: ‘In 2003 ben ik na lange tijd opnieuw gaan paardrijden. In 2007 behaalde de carousselgroep waar ik lid van was de tweede plaats op het NK-carousselrijden. Intussen was ik ook gestart met lessen voor het MRb in Amersfoort, dat ik in juni 2007 heb behaald. Tijdens het examen in Maarsbergen werd ik gescout voor het Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee - een eenmalige en unieke kans die ik met beide handen heb aangegrepen. Intussen heb ik drie Prinsjesdagescortes gereden. Het is mij een eer deel te mogen gaan uitmaken van het bestuur van de Stichting Militair Ruiterbewijs. Ik zal de functie van examensecretaris met veel enthousiasme gaan vervullen’.  

 

Het bestuur bestaat uit vijf functies, bekleed door de volgende personen:

 

  • voorzitter: Generaal-majoor der Cavalerie jhr Harm de Jonge (einde 1e bestuursperiode en herkiesbaar in 2012)
  • secretaris: Eerste luitenant (R) der Huzaren drs Elias Woudenberg (tot 3 juli 2010); Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht en Adjudant van H.M. de Koningin Patricia Lukken (vanaf 3 juli 2010)
  • penningmeester: Kapitein-luitenant ter zee en Adjudant van H.M. de Koningin Hanneke van der Meulen (einde 1e bestuursperiode en niet herkiesbaar in 2010)
  • examencoördinator: Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Otto Klaver (einde 2e bestuursperiode en niet herkiesbaar in 2011)
  • examensecretaris: Majoor (R) der Fuseliers Bart Jan Geers (tot 3 juli 2010); Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel (vanaf 3 juli 2010).

 

Ook de functie van penningmeester zal dit jaar conform de statuten van de Stichting Militair Ruiterbewijs roteren en binnenkort als vacature bekend worden gesteld.  

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.  

 Majoor Wouter van Ginkel, opvolgend examensecretaris van de Stichting Militair Ruiterbewijs