25 maart 2009
Nieuwe Voorzitter Stichting Militair Ruiterbewijs

De Stichting Militair Ruiterbewijs verwelkomt Generaal-majoor der Cavalerie jhr Harm de Jonge, plaatsvervangend commandant 1 NL/D Corps, als nieuwe voorzitter. Generaal De Jonge, tevens Wapenoudste der Cavalerie en voorzitter van de Vereniging Officieren Cavalerie, neemt de functie over van Brigadegeneraal der Cavalerie bd Paul Kautz, die deze sinds de oprichting van de stichting in juni 2003 heeft bekleed en sinds november 2008 voorzitter is geworden van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’. De overdracht vond vandaag plaats op de Koninklijke Stallen in Den Haag, op uitnodiging van Kolonel Bert Wassenaar, Stalmeester van H.M. de Koningin.  

 

Generaal Kautz: ‘Graag wens ik Generaal De Jonge alle succes toe met het voorzitterschap van de Stichting Militair Ruiterbewijs. Niet alleen is hij een kundig commandant; ook is hij de enige actief dienende opperofficier die tot dusverre is geslaagd voor het examen Militair Ruiterbewijs (standaard). Hij leidde in 2005 een detachement van de 41e Gemechaniseerde Brigade dat het nog altijd meest succesvolle MRb-examen heeft neergezet, waarbij 13 van de 15 kandidaten bij eerste deelname slaagden. Ik ben dankbaar en trots de afgelopen jaren te hebben mogen samenwerken met een enthousiast team dat het Militair Ruiterbewijs met veel doorzettingsvermogen succesvol op de kaart heeft gezet. Ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe voorzitter samen met hen het Militair Ruiterbewijs verder zal weten uit te bouwen’.  

 

Generaal De Jonge: ’Het Militair Ruiterbewijs is een kwaliteitskeurmerk dat kan worden ingezet als wervingstool voor de bereden ere-escortes. Hierbij valt te denken aan beroepsmilitairen van het eigen bereden wapen, aan actief-reservisten en aan jonge bd-ers uit alle krijgsmachtdelen die als actief reservist bij de ere-escortes kunnen worden aangesteld. Het Militair Ruiterbewijs is ook internationaal een uniek initiatief. De rijvaardigheid bij de bereden ere-escortes wordt hierdoor niet ten koste van grote budgetten geregeld, maar door een brevet van vaardigheiddat voor een persoonlijke prestatie kan worden behaald. Dat moeten we koesteren en uitbouwen. Ik zie ernaar uit om toe te treden tot dit enthousiaste team en de Stichting Militair Ruiterbewijs in de volgende fase leiding te geven. Ik dank Generaal Kautz voor zijn stimulerend leiderschap gedurende de afgelopen zes jaar. Veel van wat de stichting inmiddels heeft bereikt is mede te danken aan zijn pioniersgeest’.  

 

Het bestuur bestaat hiermee uit de volgende personen:  

 

  • voorzitter: Generaal-majoor der Cavalerie jhr Harm de Jonge
  • secretaris: Eerste-luitenant (R) der Huzaren drs Elias Woudenberg
  • penningmeester: Kapitein-luitenant ter zee en Adjudant van H.M. de Koningin Hanneke van der Meulen
  • examencoördinator: Eerste-luitenant (R) der Huzaren ing Otto Klaver
  • examensecretaris: Majoor (R) der Fuseliers Bart Jan Geers MEM.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl. 

 Generaal jhr Harm de Jonge volgt generaal Paul Kautz op als voorzitter van de Stichting Militair Ruiterbewijs