31 januari 2010
Nieuwe secretaris Stichting Militair Ruiterbewijs

De Stichting Militair Ruiterbewijs verwelkomt Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht en Adjudant van H.M. de Koningin Patricia Lukken (MRbZ) als opvolgend secretaris. Overste Lukken zal worden geïnstalleerd tijdens het Nationaal Militair Ruiterkampioenschap Samengestelde Wedstrijd op zaterdag 3 juli 2010 op Landgoed Maarsbergen en volgt Eerste luitenant der Huzaren drs Elias Woudenberg (MRbZ) op, die de functie na twee bestuurstermijnen aan haar zal overdragen. 

 

Luitenant Woudenberg: ‘Toen het Militair Ruiterbewijs in 2002 werd ingesteld hadden weinigen het idee dat het zo’n vlucht zou nemen. We begonnen met alleen de ambitie om de kwaliteit van het escorterijden te certificeren en meer beroepsmilitairen te werven, aangezien het militaire rijden tot dat moment vrijwel uitsluitend een aangelegenheid was van voormalig dienstplichtigen. Met de afschaffing van de dienstplicht in 1996 is de vergrijzing van voormalig dienstplichtigen ingezet. Inmiddels leveren we een heel peloton gebrevetteerde ruiters per jaar af en zijn er straks in juli in alle krijgsmachtdelen ca. 200 gebrevetteerde ruiters, waarvan ca. 50% beroeps. Dat is fenomenaal, en daar kunnen ook de ere-escortes ten behoeve van het Koninklijk Huis hun voordeel mee doen. Ik kijk terug op een boeiende periode met een enthousiast en sterk bestuur, en zal deze functie met alle vertrouwen overdragen aan een zeer competente opvolgster’.  

 

Overste Lukken: ‘In 2005 heb ik na een korte tussenstop het paardrijden weer opgepakt en kwam ik bij toeval in aanraking met het militair paardrijden. Ik ben toen gaan trainen voor het Militair Ruiterbewijs en het Militair Ruiterbewijs in Zilver. Een mooie uitdaging waar destijds de nodige uurtjes training in gingen zitten. Het interessante van de militaire ruitersport is dat er veel verschillende disciplines en uitdagende activiteiten zijn waar je als ruiter aan kunt deelnemen. En de deelnemers komen tegenwoordig uit alle vier de krijgsmachtdelen. Elias Woudenberg heeft de functie van secretaris met verve vervuld. Ik kom dus in een gespreid bedje, en dat betekent voor mij een pittige taak om het huidige hoge niveau te handhaven. Dat zal ik met veel inzet en enthousiasme doen. Ik zie uit naar een goede samenwerking en hoop dat de enthousiaste kandidaten zich blijven aanmelden voor de examens’. 
 

Het bestuur bestaat uit vijf functies, bekleed door de volgende personen:

 

  • voorzitter: Generaal-majoor der Cavalerie jhr Harm de Jonge (einde 1e bestuursperiode en herkiesbaar in 2012)
  • secretaris: Eerste luitenant (R) der Huzaren drs Elias Woudenberg (tot 3 juli 2010); Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht en Adjudant van H.M. de Koningin Patricia Lukken (vanaf 3 juli 2010)
  • penningmeester: Kapitein-luitenant ter zee en Adjudant van H.M. de Koningin Hanneke van der Meulen (einde 1e bestuursperiode en niet herkiesbaar in 2010)
  • examencoördinator: Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Otto Klaver (einde 2e bestuursperiode en niet herkiesbaar in 2011)
  • examensecretaris: Majoor (R) der Fuseliers Bart Jan Geers (einde 1e bestuursperiode en herkiesbaar in 2010).

 

Ook de functies van examensecretaris en penningmeester zullen dit jaar conform de statuten van de Stichting Militair Ruiterbewijs roteren en binnenkort als vacature bekend worden gesteld.  

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.  

 Overste Patricia Lukken, Adjudant van H.M. de Koningin, de nieuwe secretaris van de Stichting Militair Ruiterbewijs