16 januari 2010
Ereteken voor Verdienste voor Ritm Van den Berg

De Minister van Defensie heeft het Ereteken voor Verdienste in zilver toegekend aan Ritmeester (R) der Huzaren Robert van den Berg, Hoofd Operatiën en Plaatsvervangend Commandant Cavalerie Ere-Escorte. Hij ontving het Ereteken voor Verdienste in de Julianakazerne uit handen van Kolonel der Cavalerie Willem van den Bos. Het Cavalerie Ere-Escorte zette te paard luister bij aan de ceremonie.  

  

Ritmeester Van den Berg ontving het Ereteken voor Verdienste voor 'de voortreffelijke wijze waarop hij zowel bij het Koninklijk Staldepartement als bij het Cavalerie Ere-Escorte heeft bijgedragen aan de bestendiging van de bereden tradities van de krijgsmacht. Hij is door de jaren heen een belangrijke schakel waar het gaat om de gereedstelling van paarden en ruiters, waardoor de krijgsmacht immer in staat wordt gesteld het Staatshoofd en leden van het Koninklijk Huis op waardige wijze te paard ceremonieel te begeleiden. Hij leerde leden van de Koninklijke Familie paardrijden en stond aan de basis van het Militair Ruiterbewijs waarbij aandacht wordt besteed aan typisch militaire kanten van de ruitersport. Het is aan zijn inspanningen te danken dat de militaire rijkunst op het hoge niveau is gekomen waar het nu staat en dat er immer voldoende paarden voorhanden zijn om de ceremoniële taken van de krijgsmacht naar volle tevredenheid te kunnen uitvoeren'.  

 

Het Ereteken voor Verdienste is in 1987 ingesteld en wordt slechts enkele keren per jaar uitgereikt. De onderscheiding kan bij beschikking van de Minister van Defensie in zilver of goud worden toegekend voor uitzonderlijke verdiensten jegens de krijgsmacht die incidenteel van aard zijn, voor individuele moed in levensbedreigende situaties, voor moedig optreden in conflictsituaties in vredestijd, voor bijzondere verdiensten van Nederlandse en buitenlandse civiele en militaire autoriteiten of voor uitzonderlijke prestaties of verdiensten voor de krijgsmacht. 

 

De onderscheiding heeft de vorm van een oud-Hollandse waterburcht, met in het midden de logo's van de krijgsmachtdelen: de klimmende leeuw met zwaard en pijlenbundel (Koninklijke Landmacht), een onklaar anker (Koninklijke Marine) en de naar links vliegende adelaar (Koninklijke Luchtmacht).  

  

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.  

 Ritmeester Robert van den Berg ontving het Ereteken voor Verdienste in zilver uit handen van Kolonel Willem van den Bos