28 februari 2009
Wijziging regels voor Militair Ruiterbewijs in Goud

Het bestuur van de Stichting Militair Ruiterbewijs heeft besloten om de eisen voor het Militair Ruiterbewijs in Goud te wijzigen. Voorheen kon het Militair Ruiterbewijs in Goud onder andere worden behaald via diverse routes door de militaire ruitersport, waarbij één van de vereisten was om het Nationaal Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd (NMK/SGW) uit te rijden in de zwaarste klasse.

 

Deze laatste regel wijzigt in de vereiste om het NMK/SGW uit te rijden in minimaal klasse B, waarbij conform de regels KNHS-startgerechtigdheid in SGW-klasse B vereist is. De regeling wordt hierdoor als volgt: 
 

Militair Ruiterbewijs in Goud 

Het Militair Ruiterbewijs in Goud wordt met ingang van 1 maart 2009 uitgereikt aan ruiters die het Militair Ruiterbewijs hebben behaald en bovendien aan een van de volgende drie voorwaarden hebben voldaan:  

 

  1. het behaald hebben van de positie van (Nationaal) Militair Kampioen Samengestelde Wedstrijd of winnaar van de zwaarst uitgeschreven klasse (al dan niet in handicap) op een (Nationaal) Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd, mits minimaal in klasse L; of
  2. het voldaan hebben aan eis A of B hieronder, plus het tweemaal uitgereden hebben van het (Nationaal) Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd (beide minimaal in klasse B); of
  3. het voldaan hebben aan eis A of B hieronder, plus het voldaan hebben aan eis C, D of E hieronder, plus het uitgereden hebben van het (Nationaal) Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd (minimaal in klasse B),

 

waarbij de vereisten A-E zijn:  

 

  1. het behaald hebben van de Caprilliproef voor het Militair Ruiterbewijs in Zilver;
  2. het uitgereden hebben van het (Nationaal) Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd (in de oefenrubriek of enige klasse);
  3. het behaald hebben van de positie van (Nationaal) Militair Kampioen Dressuur of winnaar van de zwaarst uitgeschreven klasse (al dan niet in handicap) op een (Nationaal) Militair Kampioenschap Dressuur, mits minimaal in klasse L1;
  4. het behaald hebben van de positie van (Nationaal) Militair Kampioen Springen of winnaar van de zwaarst uitgeschreven klasse (al dan niet in handicap) op een (Nationaal) Militair Kampioenschap Springen, mits minimaal in klasse L; en/of
  5. het behaald hebben van de eis voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF op het onderdeel paardrijden in de Olympische Moderne Vijfkamp.

 

Ruiters die in aanmerking menen te (zullen) komen voor het MRbG dienen dit schriftelijk onderbouwd via secretaris@militairruiterbewijs.nl kenbaar te maken tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan c.q. tot uiterlijk drie jaar nade (laatste voor de aanvraag) relevante prestatie.

 

Het Militair Ruiterbewijs in Goud kan aldus worden behaald door ruiters die de proeven van bekwaamheid hebben behaald in alle takken c.q. hoogste niveaus van de militaire ruitersport: het escorterijden, de (combinatie van) springen en dressuur, de Olympische Moderne Vijfkamp en de samengestelde wedstrijd.

 

Meer informatie en inschrijvingen voor de examens van het Militair Ruiterbewijs via www.militairruiterbewijs.nl, voor de Nationaal Militair Kampioenschappen Dressuur en Springen via www.mrvtepaard.nl, voor de Olympische Moderne Vijfkamp via www.vijfkamp.nl en voor de Nationaal Militair Kampioenschappen Samengestelde Wedstrijd via www.sgwmaarsbergen.nl.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl. 

 Ritmeester Antoon Splinter met het paard Boreel in de waterhindernis op het Nationaal Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd op Landgoed Maarsbergen