24 november 2009
Examinatoren met KNHS-bevoegdheid welkom

De Stichting Militair Ruiterbewijs nodigt juryleden met KNHS-bevoegdheid en een militaire achtergrond uit voor de Examencommissie voor het Militair Ruiterbewijs.  

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs volgt een onafhankelijk Examencommissie-beleid. Examinatoren dienen aan de volgende vereisten te voldoen: KNHS-jurybevoegdheid springen en/of dressuur klasse B/L, plus een militaire achtergrond. Tot verdere aanbeveling strekken het als ruiter of instructeur verbonden zijn (geweest) aan een ere-escorte en het behaald hebben van het Militair Ruiterbewijs, het Militair Ruiterbewijs in Zilver en/of het Militair Ruiterbewijs in Goud. 

 

De Examencommissie heeft bij het examen Militair Ruiterbewijs de opdracht te beoordelen of de ruiter in staat mag worden geacht op verantwoorde en correcte wijze deel te nemen aan militaire bereden optredens met stang-en-trens-hoofdstel en getrokken sabel. 

  

De Examencommissie dient te bestaan uit minimaal één examinator met KNHS-jurybevoegdheid dressuur klasse B/L. De voorzitter dient als instructeur verbonden te zijn (geweest) aan een ere-escorte. Meer informatie over regels, samenstelling en leden van de Examencommissie op www.militairruiterbewijs.nl (onder Organisatie en Contact).  

  

De Stichting Militair Ruiterbewijs betaalt examinatoren een onkostenvergoeding van €100 per examen. KNHS-bevoegde juryleden die aan de bovengenoemde criteria voldoen en deel uit willen kunnen maken van de Examencommissie van de Stichting Militair Ruiterbewijs zijn van harte welkom om zich aan te melden bij de Examencoördinator van de Stichting Militair Ruiterbewijs, Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Otto Klaver (examencoordinator@militairruiterbewijs.nl).  

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl. 

  Wachtmeester Max Bentum is KNHS-bevoegd jurylid springen, behaalde het Militair Ruiterbewijs in Zilver en is ruiter en instructeur bij het Cavalerie Ere-Escorte