6 november 2009
Cavalerie Ere-Escorte: drie extra examens in 2010

Ingevolge het voornemen van het Cavalerie Ere-Escorte om het Militair Ruiterbewijs (MRb) in de toekomst in te voeren als basisvaardigheid voor militairen bestemd voor inzet in bereden escortes, organiseert de Stichting Militair Ruiterbewijs in 2010 op verzoek van het Cavalerie Ere-Escorte drie extra MRb-examens.  
 

Deze drie extra examens staan open voor (adspirant-) escorteurs van het Cavalerie Ere-Escorte die nog niet eerder een Militair Ruiterbewijs hebben behaald. De inschrijvingen sluiten circa twee weken voor de examens. 

 

De drie extra examens vinden plaats op de volgende locaties, waarbij het eerste en derde examen worden gecombineerd met een oefendag van het Cavalerie Ere-Escorte. Op ieder van de maneges worden paarden en materiaal ter beschikking gesteld en kanworden voorgeoefend:  

 

  1. zondag 10 januari 2010, Stal Groenendaal in Bunschoten; contactpersoon vooroefenen: Huzaar 1 (R) Marc Tolboom (klik hier); sluiting inschrijvingen: zaterdag 19 december 2009 19:00;
  2. zondag 21 februari 2010,Hippisch Centrum Muiderberg in Muiderberg; contactpersoon vooroefenen: Sergeant (R) der Mariniers Arjen de Jong (klik hier); sluiting inschrijvingen: zaterdag 6 februari 2009 19:00;
  3. zondag 11 april 2010, Rotterdamsche Manège in Rotterdam; contactpersoon vooroefenen: Eerste luitenant (R) der Huzaren Jurgen Venteville (klik hier); sluiting inschrijvingen: zaterdag 27 maart 2009 19:00.

 

Majoor der Huzaren Harry Kampen (MRbZ), commandant Cavalerie Ere-Escorte (CEE): ‘Een ieder die in uniform te paard gaat, vertegenwoordigt de Krijgsmacht op opvallende wijze. De militaire ruiter is gehouden dat op een waardige en vaardige wijze te doen. Het Militair Ruiterbewijs (standaard) staat voor het basisniveau dat daarbij nodig is. Het rijden op stang en trens, de traditionele militaire optoming, handelingen met de sabel en het nemen van hindernissen zijn elementen die ook behoren tot de basisopleiding bij het CEE.

 

Om dit extern te certificeren en te kunnen aanmerken als militaire basisvaardigheid, hebben we het MRb geïncorporeerd in de ‘Niveau I’-opleiding. Door zich voor te bereiden op dit examen en de proef af te leggen, bewijst de (adspirant-) escorteur dat hij voldoet aan een deel van de eisen te stellen aan CEE-ruiters.

 

Met de militaire bereden basisvaardigheid MRb op zak ben je er bij het CEE echter nog lang niet. Een volwaardig escorteur kan gewapend in pelotons- en eskadronsformaties te paard optreden, in elk terrein, ook onder moeilijke omstandigheden. Het is goed om te zien dat ook de escorteurs op ons hoogste ervaringsniveau die nog geen MRb hebben zich de moeite getroosten om nu het examen af te leggen. Met het introduceren van deze externe toets houden we onszelf scherp en maken we onze opleiding doorzichtiger’.  

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl. 

 Majoor Harry Kampen, commandant Cavalerie Ere-Escorte