18 september 2009
Militair Ruiterbewijs bij CEE op termijn verplicht

Het Cavalerie Ere-Escorte voert met ingang van 2011 het Militair Ruiterbewijs in als militaire basisvaardigheid voor escorteurs.  

  

Luitenant-generaal der Cavalerie bd Tony van Diepenbrugge, voorzitter Stichting Cavalerie Ere-Escorte: ‘Het Cavalerie Ere-Escorte is een zelfstandige eenheid in de Koninklijke Landmacht, met als hoofdtaak het uitbrengen van bereden escortes van het staatshoofd bij Grote Ceremoniën van Staat. De eenheid opereert op basis van een convenant tussen de Staat der Nederlanden en de Stichting Cavalerie Ere-Escorte.

 

In dit convenant is onder andere vastgelegd dat de stichting verantwoordelijk is voor de gereedstelling van paarden en ruiters. Ook is bepaald dat middels een proeve van bekwaamheid moet worden besloten of een ruiter over voldoende rijvaardigheid beschikt om op verantwoorde wijze te kunnen escorteren.  

 

Verder dient het personeel van alle eenheden van de Krijgsmacht, inclusief het reservepersoneel, te voldoen aan militaire basisvaardigheden. Voor escorteurs is de controle over het paard, rijdend met stang-en-trenshoofdstel en getrokken sabel, de meest relevante basisvaardigheid. Het Militair Ruiterbewijs heeft zich op dit punt inmiddels ruimschoots bewezen als proeve van bekwaamheid.

 

Het ligt dus in de rede om het Militair Ruiterbewijs als vereiste te stellen als deel van de militaire basisvaardigheden. Bovendien kan het Militair Ruiterbewijs dienen voor de werving van beroepsmilitairen van ons eigen bereden wapen, voor actief-reservisten en voor jonge bd-ers uit alle krijgsmachtdelen die als actief reservist bij het Cavalerie Ere-Escorte kunnen worden aangesteld’.  

 

Majoor der Huzaren Harry Kampen, commandant Cavalerie Ere-Escorte: ‘Het Militair Ruiterbewijs is in 2002 ontstaan vanuit de langjarige wens bij de staf van het Cavalerie Ere-Escorte om een onafhankelijke rijvaardigheidsproef in te stellen die op termijn zou kunnen dienen als formele proeve van bekwaamheid. Het is een passend examen, zoals ook artsen, advocaten, hoefsmeden en rij-instructeurs dat voor hun beroep moeten afleggen.

 

Het is niet meer dan logisch dat het Militair Ruiterbewijs nu gefaseerd voor alle escorteurs als militaire basisvaardigheid wordt aangemerkt. Het behaald hebben van een Militair Ruiterbewijs betekent echter geen plaatsingsgarantie: de indeling van personeel wordt uiteindelijk gemaakt op basis van meer criteria’.

 

Het derde en laatste examen van dit jaar (MRb + MRbZ) vindt plaats op zaterdag 3 oktober 2009 op Manege Hoogenweg in Hardenberg, georganiseerd in samenwerking met de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!', Afdeling Havelte / Noordoost. Klik hier om je voor dit examen in te schrijven; de inschrijving sluit 19 september 19:00.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl. 

 Generaal Tony van Diepenbrugge, sinds 1 oktober 2008 voorzitter van de Stichting Cavalerie Ere-Escorte