6 juni 2009
Op naar Zilver of Goud op Landgoed Maarsbergen

Op zaterdag 27 juni vindt op Landgoed Maarsbergen weer een prachtig evenement plaats waar het Militair Ruiterbewijs in Zilver of Goud kan worden behaald: het Nationaal Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd (NMK/SGW).  

 

Het programma die dag is als volgt:  

 

 • 08:00 aanvang dressuur
 • 10:00 aanvang springen
 • 10:20 aanvang cross en
 • 17:00 prijsuitreiking, demonstratietentpegging en borrel.

 

Ruiters met het Militair Ruiterbewijs (MRb) kunnen op 27 juni op de volgende manieren het Militair Ruiterbewijs in Zilver (MRbZ) of in Goud (MRbG) behalen: 

 

       Militair Ruiterbewijs in Zilver  

 • uitrijden van het NMK/SGW in enige klasse, inclusief de oefenklasse (geldt bovendien als stap op weg naar het Militair Ruiterbewijs in Goud).

 

       Militair Ruiterbewijs in Goud  

 • het Militair Ruiterbewijs in Goud wordt met ingang van 1 maart 2009 uitgereikt aan ruiters die het Militair Ruiterbewijs hebben behaald en bovendien aan een van de volgende drie voorwaarden hebben voldaan:

 

 1. het behaald hebben van de positie van (Nationaal) Militair Kampioen Samengestelde Wedstrijd of winnaar van de zwaarst uitgeschreven klasse (al dan niet in handicap) op een (Nationaal) Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd, mits minimaal in klasse L; of
 2. het voldaan hebben aan eis A of B hieronder, plus het tweemaal uitgereden hebben van het (Nationaal) Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd (beide minimaal in klasse B); of
 3. het voldaan hebben aan eis A of B hieronder, plus het voldaan hebben aan eis C, D of E hieronder, plus het uitgereden hebben van het (Nationaal) Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd (minimaal in klasse B),

 

       waarbij de vereisten A-E zijn:

 

 1. het behaald hebben van de Caprilliproef voor het Militair Ruiterbewijs in Zilver
 2. het uitgereden hebben van het (Nationaal) Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd (in de oefenrubriek of enige klasse)
 3. het behaald hebben van de positie van (Nationaal) Militair Kampioen Dressuur of winnaar van de zwaarst uitgeschreven klasse (al dan niet in handicap) op een (Nationaal) Militair Ruiterkampioenschap Dressuur, mits minimaal in klasse L1
 4. het behaald hebben van de positie van (Nationaal) Militair Kampioen Springen of winnaar van de zwaarst uitgeschreven klasse (al dan niet in handicap) op een (Nationaal) Militair Kampioenschap Springen, mits minimaal in klasse L en/of
 5. het behaald hebben van de eis voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF op het onderdeel paardrijden in de Olympische Moderne Vijfkamp.

 

Ruiters die in aanmerking menen te (zullen) komen voor MRbG dienen dit schriftelijk onderbouwd kenbaar te maken via secretaris@militairruiterbewijs.nl tot uiterlijk een week voorafgaand aan c.q. tot uiterlijk drie jaar na de (laatste voor de aanvraag) relevante prestatie.

 

Het Militair Ruiterbewijs in Goud kan aldus worden behaald door ruiters die de proeven van bekwaamheid hebben behaald in alle takken c.q. hoogste niveaus van de militaire ruitersport: het escorterijden, de (combinatie van) springen en dressuur, de Olympische Vijfkamp en de Samengestelde Wedstrijd.

 

Meer informatie en inschrijvingen voor de MRb- en MRbZ-examens uitsluitend via www.militairruiterbewijs.nl, voor de Olympische Moderne Vijfkamp uitsluitend via www.vijfkamp.nlen voor het Nationaal Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd uitsluitend via www.sgwmaarsbergen.nl.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl. 

 De waterhindernis is een favoriet onderdeel op het Nationaal Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd