16 december 2008
Rotatie voorzitter Stichting Militair Ruiterbewijs

De Stichting Militair Ruiterbewijs heeft in 2006 besloten om haar bestuursfuncties bij rotatie open te stellen voor beroeps- en reservemilitairen die willen bijdragen aan de doelstelling om de rijvaardigheid te stimuleren in alle takken van de militaire ruitersport: escorterijden, dressuur, springen, de Olympische moderne vijfkamp en de samengestelde wedstrijd.

 

In het bestuur worden de functies door de volgende personen bekleed:

 

  • voorzitter: Brigadegeneraal der Cavalerie bd Paul Kautz
  • secretaris: Eerste luitenant (R) der Huzaren drs Elias Woudenberg
  • penningmeester: Kapitein-luitenant ter zee en Adjudant van H.M. de Koningin Hanneke van der Meulen
  • examencoördinator: Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Otto Klaver
  • examensecretaris: Majoor (R) der Fuseliers Bart Jan Geers.

 

Inmiddels zijn sinds de oprichting van de Stichting in 2003 de functies van examensecretaris en penningmeester opengesteld en geroteerd. In 2009 zal de functie van voorzitter roteren, die sinds de oprichting wordt bekleed door Brigadegeneraal der Cavalerie bd Paul Kautz. Generaal Kautz, voorheen o.a. Commandant van het Cavalerie Ere-Escorte, stelt zijn functie na ruim vijf jaar beschikbaar, mede omdat hij op 27 november 2008 het voorzitterschap van de Militaire Ruitersportvereniging (MRV) ‘Te Paard!’ heeft overgenomen van Kolonel Bert Wassenaar, Stalmeester van H.M. de Koningin, die deze functie ruim tien jaar heeft bekleed.

 

Kwalificerende kandidaten voor de functie van Voorzitter van de Stichting Militair Ruiterbewijs worden uitgenodigd hun interesse kenbaar te maken via secretaris@militairruiterbewijs.nl.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.  

 Inmiddels behaalden zeven (voormalig) commandanten van het Cavalerie Ere-Escorte MRb, MRbZ en/of MRbG: majoor Frits Piekema (‘83-‘85) (foto); generaal Tony van Diepenbrugge (‘86-88); generaal Paul Kautz (‘89-‘91); overste Peter Strik (‘98-2000); overste Engelbert van der Hoog (‘01-‘03); majoor Harke In den Kleef (‘04-‘07); en majoor Harry Kampen (‘08-heden).