8 juni 2008
Nieuwe wijze van examineren goed ontvangen

De nieuwe wijze van examineren van het Militair Ruiterbewijs is goed ontvangen.

 

Wachtmeester 1 (R) der Cavalerie mr Max Bentum, voorzitter Examencommissie: ‘De recent aangekondigde methode om het examen kwantitatiever te beoordelen maakt de prestaties van de kandidaten een stuk inzichtelijker. Het geeft meer duidelijkheid over wat er goed gaat en wat er beter kan’.

 

Eerste luitenant (R) van de Koninklijke Luchtmacht Annemarieke Roling, lid Examencommissie: ‘Ik denk dat met name ook zij die in het verleden om meer transparantie hebben verzocht hier blij over kunnen zijn. Ook de Examencommissie zelf is zeer positief over deze belangrijke verbetering’.

 

De volgende ruiters hebben het Militair Ruiterbewijs behaald tijdens het examen van 8 juni 2008 op het Militair Ruitersportcentum in Amersfoort:

 

 • Luitenant-kolonel (R) der Cavalerie Peter Strik
 • Majoor der Cavalerie bd Frits Piekema
 • Kapitein van de Koninklijke Luchtmacht Wilbert Dam
 • Ritmeester (R) der Huzaren drs Antoon Splinter
 • Wachtmeester 1 der Koninkljke Marechaussee Richard Tegelaar
 • Huzaar 1 (R) mr drs Paul Diederen en
 • Cadet van de Koninklijke Luchtmacht Sietske Mensing.

 

Met deze nieuwe lichting gebrevetteerde ruiters is ook het aantal (voormalig) commandanten van het Cavalerie Ere-Escorte met een Militair Ruiterbewijs verder gegroeid:  

 

 • Majoor bd Frits Piekema: 1983-1985 (MRb)
 • Luitenant-generaal Tony van Diepenbrugge: 1986-1988 (MRbZ)
 • Brigadegeneraal bd Paul Kautz: 1989-1991 (MRbZ)
 • Luitenant-kolonel (R) Peter Strik: 1998-2000 (MRb)
 • Luitenant-kolonel Engelbert van der Hoog: 2001-2003 (MRbG)
 • Majoor Harke in den Kleef: 2004-2007 (MRb) en
 • Majoor Harry Kampen: 2008-heden (MRb).

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.

 Wachtmeester Richard Tegelaar op het hoogtepunt van de proef: met getrokken sabel op stang-en-trens-hoofdstel in galop over de hindernis (foto: Jan de Wit)