5 juni 2008
NMKs: Zilver en Goud beter bereikbaar

De Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV), onder wier auspiciën de Nationaal Militair Kampioenschappen (NMK) Dressuur, Springen en Samengestelde Wedstrijd worden georganiseerd, heeft in overleg met de organisatoren besloten om de zwaarste klassen op deze wedstrijden waar van toepassing in handicap te laten verrijden. Dit zorgt er onder andere voor dat het Militair Ruiterbewijs in Zilver en het Militair Ruiterbewijs Goud beter bereikbaar worden.

 

Ritmeester Wouter Jan Holleman, Commissaris Wedstrijdzaken van de MRV: ‘Het gaat goed met de militaire ruitersport, maar het is nog altijd een klein wereldje met een beperkt aantal talenten. Wij willen graag de gelegenheid om kampioen te kunnen worden op de NMKs vergroten en ervoor zorgen dat ruiters die met hun paard nog niet in de hoogste klassen kunnen uitkomen wel naar de kampioenschapstitel kunnen dingen. Daarom hebben we in overleg met de organisatoren besloten om in ieder geval de zwaarste klassen waar van toepassing in handicap te laten verrijden. Artikel 5.2.a van het algemeen wedstrijdreglement van de KNHS stelt immers dat indien aan een rubriek minder dan acht combinaties deelnemen, het toegestaan is deze rubriek in handicap telaten verrijden met een naastgelegen klasse’.  

 

Deze beslissing heeft een positief effect op het Militair Ruiterbewijs in Zilver en het Militair Ruiterbewijs in Goud. Naast de Caprilliproef kan het Militair Ruiterbewijs in Zilver immers worden behaald door het NMK Dressuur of Springen te winnen of door het NMK Samengestelde Wedstrijd reglementair uit te rijden. Het Militair Ruiterbewijsin Goud kan via diverse routes worden behaald, waarbij het uitrijden van het NMK Samengestelde Wedstrijd in de zwaarste klasse altijd één van de vereisten is. Dat laatste kan dus nu in voorkomend geval ook in SGW-klasse B, uiteraard mits de paard-ruitercombinatie daarin startgerechtigd is.

 

Data en inschrijven Nationaal Militair Kampioenschappen:  

 

 

Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl. Inschrijvingen voor MRb- en MRbZ-examens uitsluitend via www.militairruiterbewijs.nl, voor het MRK/D en MRK/S uitsluitend via www.mrvtepaard.nl, voor de Olympische Moderne Vijfkamp uitsluitend via www.vijfkamp.nl en voorhet MRK/SGW uitsluitend via www.sgwmaarsbergen.nl.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.

 Ritmeester Wouter Jan Holleman werd in 2007 benoemd tot Commissaris Wedstrijdzaken van de Militaire Ruitersportvereniging