2 juni 2008
MRb-rijproef wordt cijfermatiger beoordeeld

De Stichting Militair Ruiterbewijs heeft besloten om de beoordeling van de rijproef voor het Militair Ruiterbewijs door de Examencommissie méér dan voorheen cijfermatig te onderbouwen. Zo wordt duidelijker gepresenteerd hoe de rijproef op basis van de vastgestelde criteria is beoordeeld.  
 

De criteria waarop de Examencommissie de kandidaten beoordeelt zijn:

 

 1. controle over het paard
 2. stap
 3. draf
 4. galop
 5. rijden van de wendingen
 6. wijken voor het been
 7. springen zonder getrokken sabel
 8. spingen met getrokken sabel
 9. sabelvoering en –exercitie
 10. regelmaat / takt / grondtempo
 11. houding en zit
 12. correctheid en effect van de hulpen en
 13. verzorging paard, harnachement en tenue.

 

Het beoordelingscriterium controle over het paard heeft daarbij een drievoudige weging. Kandidaten kunnen 10 punten per onderdeel en aldus maximaal 150 punten behalen. Bij 90-104 punten (gemiddeld 6 tot 7) volgt het oordeel voldoende; bij 105-119 punten (gemiddeld 7 tot 8) goed; bij 120-150 punten (gemiddeld een 8 of meer) uitstekend 
 

De Stichting Militair Ruiterbewijs hanteert een onafhankelijk Examencommissiebeleid. De Examencommissie heeft als opdracht te beoordelen of de ruiter in staat mag worden geacht op verantwoorde en correcte wijze deel te nemen aan militaire bereden optredens met stang-en-trens-hoofdstel en getrokken sabel. Klik hier voor de aanwijzingen voor de Examinatoren ten aanzien van de beoordelingscriteria.

 

Examinatoren dienen aan de volgende vereisten te voldoen: KNHS-jurybevoegdheid springen en/of dressuur klasse B/L; en militaire of bereden-politieachtergrond (geldt niet voor MRb-Examencommissielid namens SRR). Tot verdere aanbeveling strekken het als ruiter of staflid deelgenomen hebben aan een ere-escorte en het behaald hebben van het Militair Ruiterbewijs, het Militair Ruiterbewijs in Zilver en/of het Militair Ruiterbewijs in Goud.

 

De Examencommissie voor MRb dient te bestaan uit minimaal één examinator met KNHS-jurybevoegdheid dressuur klasse B/L. De Examencommissie voor MRbZ dient te bestaan uit één examinator met KNHS-jurybevoegdheid dressuur klasse B/L en één examinator met KNHS-jurybevoegdheid springen. De Stichting Militair Ruiterbewijs behoudt zichhet recht voor om de Examencommissie in voorkomend geval op basis van andere, vergelijkbare criteria samen te stellen.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.  

 Wachtmeester Max Bentum is KNHS-jurybevoegd, sinds 2004 instructeur bij het Cavalerie Ere-Escorte, behaalde in 2007 op één dag het Militair Ruiterbewijs èn het Militair Ruiterbewijs in Zilver, en debuteert op 8 juni 2008 als voorzitter van de Examencommissie