16 december 2007
Nieuwjaarsgroet Stichting Militair Ruiterbewijs

Hieronder volgt de Nieuwjaarsgroet van de voorzitter van de Stichting Militair Rutierbewijs, Brigadegeneraal der Cavalerie bd Paul Kautz:

 

'De Stichting Militair Ruiterbewijs heeft dit jaar opnieuw goede voortgang geboekt bij haar doelstelling de rijvaardigheid te stimuleren in alle takken van de militaire ruitersport: dressuur, springen, samengestelde wedstrijd, Olympische Moderne Vijfkamp en escorterijden. Enkele voorbeelden:

 

  • dit jaar zijn voor het eerst clinics en oefenexamens voor het Militair Ruiterbewijs aangeboden door het Militair Ruitersportcentrum op de Bernhardkazerne (Amersfoort) en de Manege Gele Rijders op de Tonnetkazerne (’t Harde)
  • het aantal Militair Ruiterbewijzen is in 2007 gestegen tot 173, behaald door in totaal 131 ruiters: 94 maal MRb, 58 maal MRbZ en 21 maal MRbG. En nog steeds zijn er veel ruiters bij de ere-escortes van Cavalerie, Koninlijke Marechaussee en Politie, en daarbuiten, die we in staat achten het vaardigheidsbewijs te halen
  • dertien militairen voldeden aan de eis voor het springen in de Olympische Moderne Vijfkamp, waarmee zij punten scoorden op weg naar MRbG; voorts werd drie maal MRbZ en één maal MRbG uitgereikt op basis van de Olympische Moderne Vijfkamp, de Militair Kampioenschappen Dressuur, Springen en/of Samengesteld
  • Kapitein-luitenant ter zee Hanneke van der Meulen, Adjudant van H.M. de Koningin, is tot het bestuur toegetreden; verder hebben we dit jaar zes nieuwe examinatoren aangetrokken, allen militair met KNHS-jurybevoegdheid, vier van hen met escorte-ervaring bij de ere-escortes van de Cavalerie en de Koninklijke Marechaussee
  • nadat het MRb werd gelijkgesteld met het Ruiterbewijs van de SRR/KNHS en het militair rijtenue van de Koninklijke Landmacht op rijkskosten aan actief dienende beroeps- en reservemilitairen kan worden verleend, wordt het MRb sinds dit jaar ook door diverse organisaties als kwaliteitsnorm voor rijvaardigheid gehanteerd
  • een hoogtepunt was de ontvangst van geslaagden en examinatoren van dit jaar op de Koninklijke Stallen en Paleis Noordeinde door de Stalmeester van H.M. de Koningin, Kolonel Bert Wassenaar, die zelf de rondleiding verzorgde, en onze Ambassadeur, Luitenant-generaal Dré Blomjous, Chef Militaire Huis en Adjudant-generaal van H.M. de Koningin, die alle gasten op zijn werkkamer ontving voor een genoeglijke borrel.

 

Iedereen die zich dit jaar heeft ingezet om als ruiter, in de organisatie of als belangstellende weer een succes te maken van het Militair Ruiterbewijs wil ik daarvoor hartelijk danken. Namens het bestuur wens ik allen die de Militaire Ruitersport een warm hart toedragen in 2008 een fantastisch jaar toe, en ik hoop opnieuw veel nieuwe gezichten uit de Koninklijke Landmacht, Luchtmacht, Marine en Marechaussee en het Korps Landelijke Politiediensten op de examens van de Stichting Militair Ruiterbewijs te mogen verwelkomen'.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.  

 Generaal Paul Kautz, voorzitter Stichting Militair Ruiterbewijs, behaalde ook zelf het Militair Ruiterbewijs in Zilver