7 december 2007
Bezoek Paleis Noordeinde, Koninklijke Stallen

Gisteren bezochten de ruiters die dit jaar het Militair Ruiterbewijs, het Militair Ruiterbewijs in Zilver en/of Militair Ruiterbewijs in Goud hebben behaald Paleis Noordeinde. Dit op uitnodiging van Luitenant-generaal Dré Blomjous, Chef Militaire Huis en Adjudant-generaal van H.M. de Koningin, tevens Ambassadeur van de Stichting Militair Ruiterbewijs. Vooraf vond een uitgebreide rondleiding op de Koninklijke Stallen plaats door Kolonel Bert Wassenaar, Stalmeester van H.M. de Koningin, tevens voorzitter van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’. Bij de ontvangst op Paleis Noordeinde sprak de Chef Militaire Huis de geslaagde ruiters als volgt toe:

 

‘Dames en heren ruiters,

 

Bij het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 werden bij Koninklijk Besluit de Grote Ceremoniën van Staat vastgelegd: koninklijke inhuldigingen, huwelijken, doopplechtigheden en bijzettingen, evenals Prinsjesdag - sinds 1887 op de derde dinsdag van september. Volgens artikel 65 van de Grondwet is dit de dag waarop het staatshoofd een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid geeft. Het Koninklijk Besluit uit 1815 is bepalend geweest voor het ceremonieel zoals dit tot op de dag van vandaag wordt uitgevoerd. Zo wordt het staatshoofd tijdens Prinsjesdag en andere Grote Ceremoniën begeleid door de koninklijke stoet, waarin onder andere de Stalmeester en de Adjudanten van H.M.de Koningin, het Cavalerie Ere-Escorte, het Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee en het Korps Landelijke Politiediensten in ceremonieel tenue te paard optreden.

 

Het Militair Ruiterbewijs is oorspronkelijk ontstaan uit de wens om een rijvaardigheidsproef in te stellen die op termijn zou kunnen dienen als toelatingseis voor het deelnemen aan zulke ere-escortes. Doel bij het examen voor het Militair Ruiterbewijs is dan ook te beoordelen of de ruiter in staat mag worden geacht op verantwoorde en correcte wijze deel tenemen aan militaire bereden optredens met stang-en-trenshoofdstel en getrokken sabel. Ook fungeert het Militair Ruiterbewijs inmiddels als stimulans voor deelname aan van oorsprong typisch militaire takken van ruitersport, zoals de Samengestelde Wedstrijd en de Olympische Moderne Vijfkamp.

 

De eisen voor de proeven van bekwaamheidvan de Stichting Militair Ruiterbewijs zijn pittig. Zo is de MRb-proef beslist onderscheidend; je moet er goed voor oefenen. Inmiddels zijn er 88 Militair Ruiterbewijzen, 58 Militair Ruiterbewijzen in Zilver en 21 Militair Ruiterbewijzen in Goud behaald door 128 ruiters afkomstig van de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marechaussee, de Koninklijke Luchtmacht en het Korps Landelijke Politiediensten. Ook de vandaag hier aanwezige, dit jaar geslaagde ruiters komen uit al deze geünformeerde achtergronden.

 

Graag wil ik u van harte feliciteren met uw prestatie’.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl. 

 Generaal Dré Blomjous, Chef Militaire Huis en Adjudant-generaal van H.M. de Koningin, tevens Ambassadeur van de Stichting Militair Ruiterbewijs, te paard in de koninklijke stoet op Prinsjesdag