6 oktober 2007
Militair Ruitersportcentrum lanceert MRbG-klasje

In aansluiting op de vorig jaar oktober gestarte cyclus trainingen op vrijdagavond en de in mei gelanceerde oefenexamens voor het Militair Ruiterbewijs introduceert het Militair Ruitersportcentrum (MRC) op de Bernhardkazerne in Amersfoort in samenwerking met Stichting SGW Maarsbergen en Manege de Rietvenne een klasje voor militaire ruiters die op willen gaan voor het Militair Ruiterbewijs in Goud.

 

Op alle routes naar het Militair Ruiterbewijs in Goud (MRbG) is minimaal éénmaal het uitrijden van het Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd (NMK/SGW) in de zwaarste klasse vereist.

 

Zo kan MRbG sinds januari 2007 onder andere worden verworven door 
 

 1. het Militair Ruiterbewijs (MRb) te behalen;
 2. het Militair Ruiterbewijs in Zilver (MRbZ) te behalen;
 3. de eis voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF op het onderdeel paardrijden in de Olympische Moderne Vijfkamp te behalen; en
 4. het NMK/SGW in de zwaarst verreden klasse uit te rijden.

 

Klik hier voor de regels voor MRbG. Om op het NMK/SGW in de zwaarst verreden klasse uit te kunnen komen is (afhankelijk van het van jaar tot jaar verschillende deelnemersveld) minimaal KNHS-startgerechtigdheid in SGW/B vereist, wat wordt bereikt door minimaal één KNHS-winstpunt in Dressuur/B en Springen/B te behalen.

 

Het MRbG-klasje voorziet in het volgende keuzeprogramma:

 

 • het behalen van de MRbZ-Caprilliproef (zoals bijvoorbeeld op het MRbZ-examen van 28 oktober 2007 in Hardenberg);
 • gezamenlijk bezoek aan de cross tijdens de Military Boekelo (op zaterdag 13 oktober 2007);
 • het opdoen van terreinvaardigheid doorgezamenlijk minimaal één jacht te rijden;
 • het behalen van de eis voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF op het onderdeel paardrijden in de Olympische Moderne Vijfkamp: 12 hindernissen op minimaal 90 cm op een geloot springpaard;
 • het behalen van minimaal één KNHS-winstpunt in Dressuur/B;
 • het behalen van minimaal één KNHS-winstpunt in Springen/B;
 • deelname aan een clinic voor de SGW-cross op Landgoed Maarsbergen, zoals deze ook in 2006 en 2007 door de Stichting SGW Maarsbergen werden georganiseerd;
 • gezamenlijke deelname aan minimaal één landelijke oefencross;
 • gezamenlijke deelname aan het NMK/SGW 2008 in Maarsbergen, met als doelstelling om minimaal uit te komen in SGW/B.

 

Paarden voor het vormen van een paard-ruitercombinatie, het behalen van de winstpunten in Dressuur/B en Springen/B en deelname aan de SGW-onderdelen kunnen waar van toepassing worden geregeld via Manege de Rietvenne. Klik hier om je aan te melden voor het MRbG-klasje van het MRC. Deelname aan alle onderdelen op eigen verantwoordelijkheid en onder de regels van de betreffende instanties.

 

De laatste MRb- en MRbZ-examens dit jaar vinden plaats op zaterdag 28 oktober 2007 in Hardenberg. Klik hier voor meer informatie over oefening en uitvoering inclusief paard, stang-en-trens-hoofdstel en sabel ter plaatse.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl. 

 Majoor Hendrik ten Hoeve met Genist in de cross tijdens het Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd 2007 op Landgoed Maarsbergen