17 juni 2007
Examinatoren met KNHS-bevoegdheid welkom

De Stichting Militair Ruiterbewijs heeft besloten om de examencommissies die het afleggen van de rijproeven voor het Militair Ruiterbewijs (MRb) en het Militair Ruiterbewijs in Zilver (MRbZ) beoordelen open te stellen voor examinatoren met een militaire of beredenpolitieachtergrond en KNHS-bevoegdheid. 

 

Doel bij het MRb-examen is te beoordelen of de ruiter in staat mag worden geacht op verantwoorde en correcte wijze deel te nemen aan militaire bereden optredens met stang-en-trenshoofdstel en getrokken sabel. De examencommissie van de Stichting Militair Ruiterbewijs heeft ten aanzien van het MRb-examen de opdracht om tot een oordeel te komen op basis van het hoofdbeoordelingscriterium controle over het paard, inclusief op de momenten dat de ruiter het paard met de vier teugels van het stang-en-trenshoofdstel in de linkerhand en getrokken sabel in de rechterhand enkele sprongen vanuit draf en galop laat nemen. In de proef wordt voorts gekeken naar optoming, houding en zit, correctheid en effect van de hulpen, rijkunstig gevoel, wijze van rijden, combinatie, springen, sabelvoering en rijstijl algemeen. Bij het MRbZ-examen hanteert de examencommissie de KNHS-richtlijnen voor het beoordelen van de Caprilliproef.  

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs hanteert een onafhankelijk examencommissiebeleid. Bij ieder examen wordt één der examinatoren tot voorzitter en één tot secretaris benoemd. Zo bestaat de examencommissie bij het MRb-examen uit een voorzitter, een secretaris en een examencommissielid namens de SRR; en bij het MRbZ-examen uit een examinator springen en een examinator dressuur.  

 

Kandidaten dienen aan de volgende vereisten te voldoen:   

 

  • voor MRb: KNHS-jurybevoegdheid dressuur klasse B/L
  • voor MRbZ: KNHS-jurybevoegdheid springen en/of dressuur klasse B/L
  • militaire of beredenpolitieachtergrond (geldt niet voor SRR-examencommissielid).

 

Tot verdere aanbeveling strekken:   

 

  • het als ruiter of staflid deelgenomen hebben aan een ere-escorte
  • het behaald hebben van het Militair Ruiterbewijs, het Militair Ruiterbewijs in Zilver en/of het Militair Ruiterbewijs in Goud.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs betaalt examinatoren een onkostenvergoeding van €100 per examen. Geïnteresseerde kandidaten wordt verzocht zich aan te melden bij de Examencoördinator Stichting Militair Ruiterbewijs, Eerste-luitenant (R) der Huzaren ing Otto Klaver.  
 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl. 

 Luitenant Otto Klaver is sinds 2003 examenco├Ârdinator van de Stichting Militair Ruiterbewijs