3 november 2006
Meer routes naar het Militair Ruiterbewijs in Goud

Met ingang van 1 januari 2007 wordt de regeling voor het Militair Ruiterbewijs in Goud (MRbG) verruimd. Vanaf dat moment wordt het Militair Ruiterbewijs in Zilver opgenomen in de route naar het Militair Ruiterbewijs in Goud. Bovendien wordt het springen uit de Olympische Moderne Vijfkamp toegevoegd. Dit onderdeel in deze vanouds militaire sport bestaat uit een springparcours van 12 hindernissen (waaronder een dubbel- en een driesprong) op 90-120 cm, te verrijden op een geloot springpaard. De regeling wordt samengevat als volgt.

 

Het Militair Ruiterbewijs in Goud wordt met ingang van 1 januari 2007 uitgereikt aan ruiters die het Militair Ruiterbewijs hebben verworven en bovendien aan een van de volgende drie voorwaarden hebben voldaan:  

 

  1. het behaald hebben van de positie van (Nationaal) Militair Kampioen Samengestelde Wedstrijd, winnaar van de zwaarst uitgeschreven klasse in de samengestelde wedstrijd of winnaar in handicap in de samengestelde wedstrijd op een (Nationaal) Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd, mits minimaal op niveau L; of
  2. het voldaan hebben aan eis A of B hieronder, plus het tweemaal uitgereden hebben van het (Nationaal) Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd (beide in de zwaarst uitgeschreven klasse); of
  3. het voldaan hebben aan eis A of B hieronder, plus het voldaan hebben aan eis C, D of E hieronder, plus het uitgereden hebben van het (Nationaal) Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd (in de zwaarst uitgeschreven klasse)

 

waarbij de (met ingang van 1 januari 2007 nieuwe) vereisten A-E zijn:  

 

  1. het behaald hebben van de Caprilliproef van de Stichting Militair Ruiterbewijs;
  2. het uitgereden hebben van het (Nationaal) Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd (in enige klasse);
  3. het behaald hebben van de positie van (Nationaal) Militair Kampioen Dressuur, winnaar van de zwaarst uitgeschreven klasse dressuur of winnaar in handicap dressuur op een (Nationaal) Militair Kampioenschap Dressuur, mits minimaal op niveau L1;
  4. het behaald hebben van de positie van (Nationaal) Militair Kampioen Springen, winnaar van de zwaarst uitgeschreven klasse springen of winnaar in handicap springen op een (Nationaal) Militair Kampioenschap Springen, mits minimaal op niveau L; en/of
  5. het behaald hebben van de eis voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF op het onderdeel paardrijden in de Olympische Moderne Vijfkamp.

 

Ruiters die in aanmerking menen te (zullen) komen voor het MRbG dienen dit schriftelijk onderbouwd via secretaris@militairruiterbewijs.nl kenbaar te maken tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan c.q. tot uiterlijk drie jaar na de (laatste voor de aanvraag) relevante prestatie.

 

Het Militair Ruiterbewijs in Goud kan aldus worden behaald door ruiters die de proeven van bekwaamheid hebben behaald in alle takken c.q. hoogste niveaus van de militaire ruitersport: het escorterijden, de (combinatie van) springen en dressuur, de Olympische Moderne Vijfkamp en de Samengestelde Wedstrijd.

 

Meer informatie en inschrijvingen voor de examens van het Militair Ruiterbewijs en het Militair Ruiterbewijs in Zilver uitsluitend via www.militairruiterbewijs.nl, voor de Militair Kampioenschappen Dressuur en Springen uitsluitend via www.mrvtepaard.nl, voor de Olympische Moderne Vijfkamp uitsluitend via www.vijfkamp.nl en voor het Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd uitsluitend via www.sgwmaarsbergen.nl.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl. 

 Het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF wordt verleend op basis van prestaties in de Olympische Moderne Vijfkamp (sinds 2006 met lauwerkrans) en in de Militaire Vijfkamp (zonder lauwerkrans