17 september 2006
Luitenant-generaal Blomjous Ambassadeur

Op zondag 17 september 2006 werd Luitenant-generaal der Cavalerie Dré Blomjous, Chef Militaire Huis en Adjudant-generaal van H.M. de Koningin, benoemd tot Ambassadeur van de Stichting Militair Ruiterbewijs.

 

Deze benoeming geschiedde aansluitend aan de beëdiging te paard bij het Cavalerie Ere-Escorte op het Binnenhof in Den Haag, op basis van verdiensten voor de militaire ruitersport en in het bijzonder de bereden diensten aan het Koninklijk Huis. Nadat hij begin 70-er jaren als luitenant deel uitmaakte van het Cavalerie Ere-Escorte, neemt generaal Blomjous, thans de langst dienende beroepsofficier binnen de krijgsmacht, sinds 2004 weer te paard deel aan de begeleiding van H.M. de Koningin ter gelegenheid van Prinsjesdag. De stoet bestaat daarbij naast de Chef Militaire Huis, de Stalmeester, Adjudanten en Rijknechten van H.M. de Koningin onder meer uit pelotons te paard van het Cavalerie Ere-Escorte, het Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee en het Korps Landelijke Politiediensten.

 

Generaal Blomjous: ‘Het Militair Ruiterbewijs is oorspronkelijk ontstaan uit de wens om een rijvaardigheidsproef in te stellen die op termijn zou kunnen dienen als toelatingseis voor het deelnemen aan de Ere-Escortes. Ook kan het Militair Ruiterbewijs fungeren als stimulans voor deelname aan van oorsprong typisch militaire takken van de ruitersport, zoals de Samengestelde Wedstrijd en de Olympische Moderne Vijfkamp. De Stichting Militair Ruiterbewijs heeft in de eerste drie jaar van haar bestaan meer dan 150 brevetten voor het Militair Ruiterbewijs, het Militair Ruiterbewijs in Zilver en het Militair Ruiterbewijs in Goud uitgereikt.

 

Dat is een fantastische prestatie van zowel de Stichting Militair Ruiterbewijs als met name de betreffende ruiters, ook omdat de eisen pittig zijn. De proeven zijn beslist onderscheidend, je moet er echt goed voor oefenen. De meer dan 100 militaire ruiters die de proeven van bekwaamheid van de Stichting Militair Ruiterbewijs hebben afgelegd komen uit alle delen van de krijgsmacht: Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marine, Koninklijke Marechaussee. Binnen het Cavalerie Ere-Escorte van deze derde dinsdag heeft inmiddels meer dan 35% MRb, MRbZ of MRbG verdiend. Het percentage beroepsmilitairen onder de gebrevetteerde militaire ruiters is naar meer dan 50% gestegen.

 

Gezien het stringente reservistenbeleid is het voor de militaire ruitersport en het voortbestaan van de escortes te paard van belang dat meer beroepsmilitairen goed leren paardrijden, en dat zij zich waar mogelijk aanmelden voor deelname aan de escortes te paard. Ook is het belangrijk dat de militaire ruitersport weer een prioriteit wordt van het Buro Internationale Militaire Sport (BIMS). We hebben enkele fantastische spring-, dressuur- en samengesteldewedstrijdruiters die op internationaal niveau presteren. Ik zal mij als Ambassadeur van de Stichting Militair Ruiterbewijs met name voor deze doelstellingen inzetten.‘

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.

 Generaal Dré Blomjous op het moment dat H.M. de Koningin tijdens Prinsjesdag op Paleis Noordeinde plaats neemt in de Gouden Koets