13 augustus 2006
Stichting Militair Ruiterbewijs kiest open bestuur

De Stichting Militair Ruiterbewijs heeft besloten om haar bestuursfuncties bij jaarlijkse rotatie open te stellen voor actief en voormalig beroeps- en reserve-militairen die geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan de verdere groei van de militaire ruitersport. Dit om de continuïteit voor de lange termijn zeker te stellen en om te secureren dat militairen uit alle krijgsmachtdelen kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de stichting.

 

Het bestuur van de Stichting Militair Ruiterbewijs bestaat op dit moment uit de volgende functies, bekleed door de volgende personen:

 

  • voorzitter: Brigadegeneraal der Cavalerie bd Paul Kautz
  • secretaris: Eerste luitenant (R) der Huzaren drs Elias Woudenberg
  • penningmeester: Eerste luitenant (R) der Huzaren drs Bart de Boer
  • examencoördinator: Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Otto Klaver
  • examensecretaris: nieuwe functie (nu vacant).

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht in juni 2003 op basis van het instellingsbesluit van de (toenmalige) Bevelhebber der Landstrijdkrachten, Luitenant-generaal der Artillerie Ad van Baal, en staat onder auspiciën van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’. Sinds de oprichting zijn vele mijlpalen bereikt en gepubliceerd in het nieuwsarchief op www.militairruiterbewijs.nl. Inmiddels hebben meer dan 100 militaire ruiters uit alle krijgsmachtonderdelen (Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee en Koninklijke Marine) het Militair Ruiterbewijs, het Militair Ruiterbewijs in Zilver en/of het Militair Ruiterbewijs in Goud behaald.

 

Jaarlijks roteren een of twee bestuursfuncties. De installatie van nieuwe bestuursleden vindt steeds plaats tijdens het Militair Kampioenschap Samengestelde Wedstrijd in juni. Dit is tevens de enige route naar het hoogste vaardigheidsbewijs in de militaire ruitersport: het Militair Ruiterbewijs in Goud.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs streeft naar een ‘paars’ bestuur, waarbij alle krijgsmachtonderdelen in het bestuur vertegenwoordigd (kunnen) zijn. Ook heeft de Stichting Militair Ruiterbewijs besloten de nieuwe functie van examensecretaris te creëren. Deze functionaris is verantwoordelijk voor het contact met de kandidaten, het opstellen van startlijsten, het bijhouden van het Register Stichting Militair Ruiterbewijs en de uitgifte van de brevetten. Geïnteresseerden voor deze en andere functies zijn welkom om zich aan te melden bij het secretaris@militairruiterbewijs.nl.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl. 

 Van links naar rechts: luitenant Elias Woudenberg, generaal Paul Kautz en de luitenants Bart de Boer en Otto Klaver