22 december 2008
Ontvangst op de Koninklijke Stallen in Den Haag

Op initiatief van Kolonel Wassenaar, Stalmeester van H.M. de Koningin, werden de ruiters die dit jaar het Militair Ruiterbewijs, het Militair Ruiterbewijs in Zilver of het Militair Ruiterbewijs in Goud hebben behaald en de examinatoren uitgenodigd op de Koninkljke Stallen  in Den Haag:

 

       Militair Ruiterbewijs (MRb) 

 • Luitenant-kolonel (R) der Cavalerie Peter Strik
 • Majoor der Cavalerie bd Frits Piekema
 • Sergeant-majoor van de Koninlijke Luchtmacht Nicole Hulsman
 • Huzaar 1 (R) mr drs Paul Diederen
 • Rijder 1 Bob van Hout
 • Rijder 1 Danielle Rengers
 • Soldaat 1 (R) van het Korps Nationale Reserve Tamiko Ruiter en
 • Cadet van de Koninlijke Luchtmacht Sietske Mensing.

 

       Militair Ruiterbewijs in Zilver (MRbZ) 

 • Luitenant ter zee 1 drs Martine Hueting
 • Kapitein van de Koninlijke Luchtmacht ing Wilbert Dam
 • Ritmeester (R) der Huzaren drs Antoon Splinter
 • Eerste luitenant van de Koninlijke Luchtmacht Edwin Hoogsteder
 • Eerste luitenant (R) der Huzaren Jurgen Venteville
 • Opperwachtmeester der Koninklijke Marechaussee Richard Tegelaar
 • Korporaal 1 der Rijdende Artillerie Daan van Esch en
 • Korporaal 1 der Rijdende Artillerie Renske Dost.

 

Bij de ontvangst memoreerde de voorzitter van de Stichting Militair Ruiterbewijs, Brigadegeneraal bd Paul Kautz, enkele hoogtepunten uit 2008:

 

 • voor beide MRb-examens zijn lessen en oefenexamens georganiseerd door het Militair Ruitersportcentrum in Amersfoort, door de Manege Gele Rijders in ’t Harde en door Manege Hoogenweg in Hardenberg
 • tot tevredenheid van examinatoren en geëxamineerden is een nieuwe methode geïntroduceerd om de MRb-rijproef cijfermatiger te beoordelen (klik hier)
 • het aantal Militair Ruiterbewijzen is gegroeid tot 194, behaald door in totaal 146 ruiters: 107 maal Militair Ruiterbewijs (MRb), 66 maal Militair Ruiterbewijs in Zilver (MRbZ) en 21 maal Militair Ruiterbewijs in Goud (MRbG
 • naast vier geslaagden voor de MRbZ-Caprilliproef werd er vier maal MRbZ uitgereikt op basis van de Nationaal Militair Ruiterkampioenschappen Dressuur, Springen en/of Samengestelde Wedstrijd
 • het aantal gebrevetteerde ruiters buiten de bereden escortes van de Cavalerie en Koninklijke Marechaussee is verder gegroeid tot 97 tegenover 49 binnen de escortes, hetgeen aantoont dat in alle geledingen van de krijgsmacht ervaren militaire ruiters te vinden zijn
 • alle geslaagden en examinatoren van dit jaar werden uitgenodigd voor een ontvangst op en rondleiding door de Koninklijke Stallen door de Stalmeester van H.M. de Koningin, Kolonel Wassenaar.

 

Tot slot sprak de voorzitter de wens uit dat de militaire ruitersport in 2009 nog meer belangstelling zal krijgen, dat velen een Militair Ruiterbewijs zullen halen, en dat het MRb als kwaliteitskeurmerk toepassing zal vinden als wervingstool voor de bereden ere-escortes onder beroepsmilitairen van het eigen bereden wapen, actief-reservisten en jonge bd-ers uit alle krijgsmachtdelen die als actief reservist bij de ere-escortes aangesteld kunnen worden.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.  

 De Ambassadeur van de Stichting Militair Ruiterbewijs, generaal Dré Blomjous, Chef Militaire Huis en Adjudant-generaal van H.M. de Koningin, zal de Koninklijke Landmacht per 1 januari na 45 dienstjaren wegens leeftijdsontslag verlaten