23 april 2010
Meer dan 80 Cavaleristen met Militair Ruiterbewijs

Na inmiddels drie dit jaar op speciaal verzoek van het Cavalerie Ere-Escorte georganiseerde MRb-examens is het aantal militairen met een Militair Ruiterbewijs, Militair Ruiterbewijs in Zilver of Militair Ruiterbewijs in Goud verder gegroeid tot 182.   

 

Het grootste contingent gebrevetteerde ruiters zijn 81 militairen die deel uitmaken (of uitmaakten) van het wapen der Cavalerie. Vrijwel allen van hen zijn ruiter, staflid of anderszins functionaris van het Cavalerie Ere-Escorte (geweest) en hebben deelgenomen aan een of meer van de Grote Ceremoniën van Staat ten behoeve van H.M. de Koningin sinds 1966.

 

       Gebrevetteerde ruiters van het wapen der Cavalerie 

 1. Luitenant-generaal der Cavalerie bd Tony van Diepenbrugge (MRbZ)
 2. Generaal-majoor der Cavalerie bd Raoul Hoondert (MRbZ)
 3. Generaal-majoor der Cavalerie jhr Harm de Jonge (MRb)
 4. Brigadegeneraal der Cavalerie bd Paul Kautz (MRbZ)
 5. Luitenant-kolonel (R) der Cavalerie bd drs Rein Breeman (MRbG)
 6. Luitenant-kolonel der Cavalerie Engelbert van der Hoog (MRbG)
 7. Luitenant-kolonel (R) der Cavalerie Peter Strik (MRb)
 8. Luitenant-kolonel der Huzsren Jeroen Teunissen (MRb)
 9. Luitenant-kolonel (R) der Cavalerie bd ing Laurens Winkelman (MRbG)
 10. Majoor der Huzaren Harry Kampen (MRbZ)
 11. Majoor (R) der Huzaren Harke in den Kleef (MRb)
 12. Majoor (R) der Cavalerie bd drs Hein van der Meer (MRbG)
 13. Majoor der Cavalerie bd Frits Piekema (MRb)
 14. Majoor (R) der Cavalerie John van der Veer (MRbG)
 15. Ritmeester (R) der Huzaren Robert van den Berg (MRbG)
 16. Ritmeester (R) der Huzaren Haike Blaauw (MRbZ)
 17. Ritmeester (R) der Huzaren jhr ir Maurits van der Goes (MRbG)
 18. Ritmeester (R) der Cavalerie bd drs Hans van Griethuizen (MRbZ)
 19. Ritmeester (R) der Cavalerie bd Carel Heijbroek (MRbG)
 20. Ritmeester der Huzaren Wouter-Jan Holleman (MRb)
 21. Ritmeester-paardenarts (R) drs Gerrit Kampman (MRbZ)
 22. Ritmeester (R) der Huzaren John Kapteijn (MRb)
 23. Ritmeester (R) der Huzaren mr Ewout de Koning (MRbZ)
 24. Ritmeester (R) der Cavalerie bd ir Arent Modderman (MRbG)
 25. Ritmeester (R) der Huzaren Remko Radius (MRb)
 26. Ritmeester (R) der Huzaren drs Antoon Splinter (MRbZ)
 27. Ritmeester (R) der Cavalerie ir Kasper Vogt (MRb)
 28. Ritmeester der Cavalerie bd Jan Went (MRbG)
 29. Eerste luitenant (R) der Huzaren drs Bart de Boer (MRbZ)
 30. Eerste luitenant (R) der Huzaren drs Guido Daris (MRb)
 31. Eerste luitenant (R) der Huzaren mr Willemina van der Goes (MRbG)
 32. Eerste luitenant (R) der Huzaren mr Willem-Ahrend van Hattem (MRb)
 33. Eerste luitenant (R) der Huzaren Thomas Hopman (MRbZ)
 34. Eerste luitenant (R) der Huzaren ir Erik Jansen (MRb)
 35. Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Otto Klaver (MRbZ)
 36. Eerste luitenant (R) der Huzaren drs Alexander Knottenbelt (MRbZ)
 37. Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Rob van der Mark (MRb)
 38. Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Henk-Jan Nix (MRb)
 39. Eerste luitenant (R) der Huzaren Frank Olfers (MRb)
 40. Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Anteun Oosterhoff (MRb)
 41. Eerste luitenant (R) der Huzaren Bart-Jan Roelofsz (MRbG)
 42. Eerste luitenant (R) der Huzaren mr drs Tymon Sevenster (MRbZ)
 43. Eerste luitenant (R) der Huzaren drs Erik Spindler (MRbZ)
 44. Eerste luitenant (R) der Cavalerie bd Gijs Stork (MRbG)
 45. Eerste luitenant (R) der Huzaren Tom Stuijt (MRb)
 46. Eerste luitenant (R) der Huzaren Jurgen Venteville (MRb)
 47. Eerste luitenant (R) der Huzaren Jacques Vincken (MRb)
 48. Eerste luitenant (R) der Huzaren drs Elias Woudenberg (MRbZ)
 49. Tweede luitenant der Huzaren Joost Landman (MRbZ)
 50. Adjudant-onderofficier der Cavalerie Albert Lebon (MRbG)
 51. Adjudant-onderofficier der Cavalerie Willem Timmerman (MRb)
 52. Opperwachtmeester (R) der Cavalerie bd ing Jos Jongmans (MRb)
 53. Wachtmeester 1 (R) der Cavalerie mr Max Bentum (MRbZ)
 54. Wachtmeester 1 (R) der Cavalerie Herm Hullegie (MRb)
 55. Wachtmeester 1 (R) der Cavalerie Wijnand van Leeuwen (MRbG)
 56. Wachtmeester 1 (R) der Cavalerie Piet Panman (MRbZ)
 57. Wachtmeester 1 (R) der Cavalerie Arinco Roembeek (MRb)
 58. Wachtmeester 1 (R) der Cavalerie ing Erwin Wellner (MRb)
 59. Wachtmeester 1 (R) der Cavalerie Marcel van Zonneveld (MRb)
 60. Wachtmeester (R) der Cavalerie bd Ab Fabius (MRbG)
 61. Wachtmeester (R) der Cavalerie Robert Putter (MRb)
 62. Wachtmeester (R) der Cavalerie Henk Heesterbeek (MRbZ)
 63. Korporaal 1 der Cavalerie Anne Ebus (MRb)
 64. Korporaal 1 (R) der Cavalerie Emile Hennink (MRb)
 65. Korporaal 1 (R) der Cavalerie ing Martijn Schmit (MRb)
 66. Korporaal 1 (R) der Cavalerie Ryklef Westra (MRbZ)
 67. Korporaal (R) der Cavalerie Bert Pluimers (MRb)
 68. Huzaar 1 (R) Fred Bettonviel (MRb)
 69. Huzaar 1 (R) mr drs Paul Diederen (MRb)
 70. Huzaar 1 (R) Richard Eising (MRbZ)
 71. Huzaar 1 (R) Peter van der Graaf (MRb)
 72. Huzaar 1 (R) Marcel Knaapen (MRb)
 73. Huzaar 1 (R) ir Rein van der Mast (MRb)
 74. Huzaar 1 (R) bd Rick Overgaauw (MRbZ)
 75. Huzaar 1 (R) Raymond Roest (MRb)
 76. Huzaar 1 (R) Sjors Rozema (MRb)
 77. Huzaar 1 (R) Michel Speklé (MRb)
 78. Huzaar 1 (R) Marc Tolboom (MRb)
 79. Huzaar 1 (R) Frank van den Tweel (MRb)
 80. Huzaar 1 (R) Camiel van Ulden (MRbZ)en
 81. Huzaar 1 (R) Erik van den Wijngaarden (MRb)

   

  Generaal-majoor en Wapenoudste der Cavalerie jhr Harm de Jonge, voorzitter Stichting Militair Ruiterbewijs: 'Het examen Militair Ruiterbewijs is een formele rijvaardigheidsproef speciaal ontworpen voor de bereden ere-escortes ten behoeve van de Grote Ceremoniën van Staat. Deze worden verreden in pelotonsformatie met getrokken sabel en stang-en-trenshoofdstel. Daarbij draait alles om veiligheid. Veiligheid voor de geëscorteerden, veiligheid voor de toeschouwers en veiligheid voor ruiter en paard. Niet voor niets vereist het examen Militair Ruiterbewijs veel voorbereiding en slaagt lang niet iedereen direct voor de gestelde eisen. De kandidaten worden beoordeeld op een reeks criteria waarbij controle over het paard, rijdend met stang-en-trenshoofdstel en getrokken sabel, extra zwaar weegt.

   

  De proeven voor het Militair Ruiterbewijs (standaard, in Zilver en in Goud) dagen de ruiter uit tot moed, doorzetting, discipline en beheersing. Deze aspecten worden ook gevraagd op het gevechtsveld tijdens onze expeditionaire inzet, bij het beteugelen van onrust binnen de landsgrenzen en bij het begeleiden van onze Vorstin door escorteurs. Daarom is het Militair Ruiterbewijs relevant voor het Cavalerie Ere-Escorte, de Koninklijke Marechaussee, de civiele Politie en militairen van de Krijgsmacht te velde. Fantastisch dat inmiddels zo veel Cavaleristen aan de gestelde proeven van bekwaamheid hebben voldaan’.

   

  De eerstvolgende mogelijkheid om het MRb te behalen is op 30 mei 2010 op het Mlitair Ruitersportcentrum in Amersfoort. Dit is de laatste mogelijkheid om het MRb-examen af te leggen voorafgaand aan Prinsjesdag 2010. Klik hier voor meer informatie over voorbereidingen voor dit examen.   

   

  De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.

     Generaal jhr Harm de Jonge, Wapenoudste der Cavalerie en voorzitter Stichting Militair Ruiterbewijs, behaalde uiteraard ook zelf het Militair Ruiterbewijs