mrb-standaard-klein

Militair Ruiterbewijs in Goud 

Het Militair Ruiterbewijs in Goud wordt op aanvraag uitgereikt aan ruiters die naast het Militair Ruiterbewijs en het Militair Ruiterbewijs in Zilver bovendien hebben behaald:

  • twee winstpunten eventing klasse B of een winstpunt in een hogere rubriek, of de equivalent hiervan in de vergelijkbare onderlinge wedstrijd(rubriek)(en)*), op (een) door de Stichting Militair Ruiterbewijs erkende, onder auspiciën van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ georganiseerde en door haar qua uitslag geverifieerde militaire eventingwedstrijd(en), waaronder het (Nationaal) Militair of Defensiekampioenschap Eventing.

*) waarbij de onderlinge wedstrijd(rubriek) gedefinieerd is als het deel van het klassement van de onder auspiciën van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ georganiseerde eventingwedstrijd waarvoor wel het Militair Ruiterbewijs in Zilver maar geen startgerechtigdheid in eventing vereist is, en waarbij de onderdelen qua beoordeling en puntentelling gelijk zijn aan de vereiste KNHS-klasse.

Ruiters die in aanmerking menen te (zullen) komen voor het Militair Ruiterbewijs in Goud dienen dit schriftelijk onderbouwd via siraterces.[antispam].@militairruiterbewijs.nl kenbaar te maken tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan c.q. tot uiterlijk drie jaar na de (laatste voor de aanvraag) relevante prestatie. In de aanvraag dienen naam, voorletters, rang, registratienummer, jaar of jaren van deelname, categorie en plaatsing in de uitslag vermeld te zijn. Het vaardigheidsembleem voor het Militair Ruiterbewijs in Goud wordt in principe alleen persoonlijk uitgereikt op examendagen en de (Nationaal) Militair of Defensiekampioenschappen Springen en Eventing. Het Bestuur van de Stichting Militair Ruiterbewijs beslist in alle gevallen over de toekenning van het Militair Ruiterbewijs in Goud.