mrb-standaard-klein

Routes naar MRbZ 

Het Militair Ruiterbewijs in Zilver wordt op aanvraag uitgereikt aan ruiters die het Militair Ruiterbewijs (standaard) hebben behaald en:

  • een winstpunt springen klasse B of hoger, of de equivalent hiervan in de vergelijkbare onderlinge wedstrijd(rubriek)*) op een door de Stichting Militair Ruiterbewijs erkende, onder auspiciën van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ georganiseerde en door haar qua uitslag geverifieerde militaire springwedstrijd, waaronder het (Nationaal) Militair of Defensiekampioenschap Springen; of

  • dezelfde prestatie als vereist voor een winstpunt springen klasse B op een onder auspiciën van de Stichting Militair Ruiterbewijs georganiseerd en geëxamineerd MRbZ-(jacht)springparcours, waarbij de maximale spronghoogte even hoog ligt als bij eventing klasse B (80-90cm) en de lijnen en hindernissen uitdagender zijn gebouwd dan bij springen klasse B (klik hier); of 

  • de eis voor het onderdeel paardrijden voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de (Olympische) Moderne Vijfkamp op een door de Stichting Militair Ruiterbewijs erkende, onder auspiciën van de Stichting Sportonderscheidingen georganiseerde en door haar qua uitslag geverifieerde vijfkampwedstrijd, waaronder het NK Moderne Vijfkamp (afgelegd voor 7 november 2021).

*) waarbij de onderlinge wedstrijd(rubriek) gedefinieerd is als het deel van het klassement van de onder auspiciën van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ georganiseerde springwedstrijd waarvoor wel het Militair Ruiterbewijs maar geen startgerechtigdheid in springen vereist is, en waarbij de onderdelen qua beoordeling en puntentelling gelijk zijn aan de vereiste KNHS-klasse.

Ruiters die in aanmerking menen te (zullen) komen voor het Militair Ruiterbewijs in Zilver dienen dit schriftelijk onderbouwd via siraterces.[antispam].@militairruiterbewijs.nl kenbaar te maken tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan c.q. tot uiterlijk drie jaar na de (laatste voor de aanvraag) relevante prestatie. In de aanvraag dienen naam, voorletters, rang, registratienummer, jaar of jaren van deelname, categorie en plaatsing in de uitslag vermeld te zijn. Het vaardigheidsembleem voor het Militair Ruiterbewijs in Zilver wordt in principe alleen persoonlijk uitgereikt op examendagen en de (Nationaal) Militair of Defensiekampioenschappen Springen en Eventing. Het Bestuur van de Stichting Militair Ruiterbewijs beslist in alle gevallen over de toekenning van het Militair Ruiterbewijs in Zilver.