mrb-standaard-klein

Bestuur en contact

De Stichting Militair Ruiterbewijs wordt sinds haar oprichting op 16 juni 2003 bestuurd op basis van de statuten (klik hier).

Het bestuur van de Stichting Militair Ruiterbewijs bestaat uit:

De Stichting Militair Ruiterbewijs communiceert zoveel mogelijk per e-mail. In voorkomend geval is het postadres: Stichting Militair Ruiterbewijs, Calliopestraat 49, 2511 GE Den Haag.

Voormalig bestuursleden

Conform de statuten van de Stichting Militair Ruiterbewijs roteert het bestuur periodiek. De volgende personen hebben in het verleden een bestuursfunctie bekleed (chronologisch terug in de tijd, toenmalige rangen):

       Voorzitters: 

  • jhr  Harm de Jonge, Generaal-majoor der Cavalerie b.d.: 2009-2019
  • Paul Kautz, Brigadegeneraal der Cavalerie b.d.: 2003-2009
  • ing. Laurens Winkelman, Luitenant-kolonel (R) der Cavalerie b.d.: 2001-2003.

       Secretarissen: 

  • mr. drs.  Duco le Clercq, Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht: 2013-2019
  • Patricia Lukken, Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht en Adjudant van Z.M. de Koning ibd: 2010-2013
  • drs. Elias Woudenberg, Eerste luitenant (R) der Huzaren: 2002-2010.

       Penningmeesters: 

       Examensecretarissen: 

       Examencoördinatoren: 

       Algemeen bestuursleden:  

  • ir. Rein van der Mast, Huzaar I (R): 2002-2006.