mrb-standaard-klein

Examinatoren 

De Stichting Militair Ruiterbewijs volgt een onafhankelijk Examencommissiebeleid. Examinatoren dienen aan de volgende vereisten te voldoen: KNHS-jurybevoegdheid springen en/of dressuur klasse B/L, plus militaire of beredenpolitieachtergrond (geldt niet voor Examencommissielid namens de KNHS in de Examencommissie voor het Militair Ruiterbewijs). Tot verdere aanbeveling strekken het behaald hebben van het Militair Ruiterbewijs, het Militair Ruiterbewijs in Zilver en/of het Militair Ruiterbewijs in Goud en, bij het examen Militair Ruiterbewijs, het als ruiter of instructeur verbonden zijn (geweest) aan een ere-escorte.

De Examencommissie heeft bij het examen Militair Ruiterbewijs de opdracht te beoordelen of de ruiter in staat mag worden geacht op verantwoorde en correcte wijze deel te nemen aan militaire bereden optredens met stang-en-trens-hoofdstel en getrokken sabel. Klik hier voor de aanwijzingen voor de Examinatoren ten aanzien van de beoordelingscriteria.

De Examencommissie voor het Militair Ruiterbewijs dient te bestaan uit minimaal één examinator met KNHS-jurybevoegdheid dressuur klasse B/L. De voorzitter dient als instructeur verbonden te zijn (geweest) aan een ere-escorte. De Stichting Militair Ruiterbewijs behoudt zich het recht voor om de Examencommissie in voorkomend geval op basis van andere, vergelijkbare criteria samen te stellen.

De Examencommissie voor het Militair Ruiterbewijs kan worden samengesteld uit drie van de volgende personen:

  • mr. Max Bentum, Opperwachtmeester (R) der Huzaren, instructeur en ruiter Cavalerie Ere-Escorte, KNHS-bevoegd jurylid springen, voormalig vicevoorzitter KNHS *)
  • Atte Spanjer, Opperwachtmeester (R) der Cavalerie bd, voormalig instructeur en ruiter Cavalerie Ere-Escorte, KNHS-bevoegd jurylid dressuur klasse B-L *)
  • Annemarieke Roling-Nobel, Eerste luitenant (R) van de Koninklijke Luchtmacht bd, KNHS-bevoegd jurylid dressuur klasse B-L
  • Ingrid Tijms, Brigadier Instructeur van Politie, KNHS-bevoegd jurylid dressuur klasse B-ZZ-Licht
  • mr. Detlev Grin, Ritmeester (R) der Huzaren, ruiter Cavalerie Ere-Escorte, examinator namens de KNHS **)

*) kan optreden als voorzitter van de Examencommissie voor het Militair Ruiterbewijs.
**) in de Examencommissie voor het Militair Ruiterbewijs kan slechts één examinator namens de KNHS plaats nemen.

De Examencommissie voor het Militair Ruiterbewijs in Zilver dient te bestaan uit één examinator met KNHS-jurybevoegdheid dressuur klasse B/L en één examinator met KNHS-jurybevoegdheid springen. De Stichting Militair Ruiterbewijs behoudt zich het recht voor om de Examencommissie in voorkomend geval op basis van andere, vergelijkbare criteria samen te stellen.

De Examencommissie voor de Springproef voor het Militair Ruiterbewijs in Zilver kan worden samengesteld uit twee van de volgende personen:

  • mr. Max Bentum, Opperwachtmeester (R) der Huzaren, instructeur en ruiter Cavalerie Ere-Escorte, KNHS-bevoegd jurylid springen, voormalig vicevoorzitter KNHS
  • Atte Spanjer, Opperwachtmeester (R) der Cavalerie bd, voormalig instructeur en ruiter Cavalerie Ere-Escorte, KNHS-bevoegd jurylid dressuur klasse B-L
  • Annemarieke Roling-Nobel, Eerste luitenant (R) van de Koninklijke Luchtmacht bd, KNHS-bevoegd jurylid dressuur klasse B-L
  • Ingrid Tijms, Brigadier Instructeur van Politie, KNHS-bevoegd jurylid dressuur klasse B-ZZ-Licht

De Stichting Militair Ruiterbewijs betaalt examinatoren een onkostenvergoeding van €120 per examen. KNHS-bevoegde juryleden die aan de bovengenoemde criteria voldoen en deel uit willen kunnen maken van de Examencommissie van de Stichting Militair Ruiterbewijs zijn van harte welkom om zich aan te melden bij de Examencoördinator van de Stichting Militair Ruiterbewijs, Adjudant-onderofficier van de Koninklijke Luchtmacht Maaike de Wit via rotanidroocnemaxe.[antispam].@militairruiterbewijs.nl