mrb-standaard-klein

MRbZ-springparcours

Het Militair Ruiterbewijs (MRb) is bedoeld als proeve van bekwaamheid voor de Grote Ceremoniën van Staat. Voor het Militair Ruiterbewijs in Goud (MRbG) is MRb plus het Militair Ruiterbewijs in Zilver (MRbZ) plus (de equivalent van) twee winstpunten in de van oorsprong militaire discipline eventing (klasse B) vereist. MRbZ vormt de schakel tussen MRb en MRbG en wordt verleend aan militaire ruiters met MRb die hebben aangetoond dat zij over voldoende rijvaardigheid beschikken om te mogen beginnen aan de eisen voor MRbG.

In de civiele wedstrijdsport mag een ruiter uitkomen in eventing klasse B als deze een winstpunt in dressuur klasse B en een winstpunt in springen klasse B (spronghoogte tot 100 cm) heeft behaald, met een KNHS-startpas. Het MRbZ-springparcours wordt ingesteld vanuit de achtergrond dat MRbZ net als MRb en MRbG conform de militaire traditie ook toegankelijk moet kunnen zijn voor militaire ruiters zonder eigen (sport)paard.

Daarom is het MRbZ-springparcours ontworpen als een proef die van de ruiter een vergelijkbare prestatie vereist als het behalen van een winstpunt in springen klasse B, maar waarbij de spronghoogte even hoog ligt als bij eventing klasse B (80-90cm) en de lijnen en hindernissen uitdagender zijn gebouwd dan bij springen klasse B.

Het parcours wordt buiten verreden, op trens en in DT-Rij, en bestaat uit 10 hindernissen, waaronder 1 dubbel: 4 stijlsprongen, 3 oxers, 2 overbouwde stro- of hooibalen, 1 haag en 1 waaier. De spronghoogte ligt 3 maal op 70-75 cm, 5 maal op 80 cm, 2 maal op 80-90 cm en 1 maal op 90 cm.

De proef wordt beoordeeld door minimaal twee militaire examinatoren met KNHS-jurybevoegdheid springen en/of dressuur klasse B/L, waarvan tenminste één springen. De eis is een foutloos parcours en een stijlcijfer van 60 of hoger, of maximaal 6 strafpunten en een stijlcijfer van 75 of hoger.

Klik hier voor het MRbZ-springparcours.