mrb-standaard-klein

 

Introductie

Het Militair Ruiterbewijs is ingesteld op 27 maart 2002 door de toenmalige Bevelhebber der Landstrijdkrachten en wordt onder auspiciën van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' uitgevoerd door de Stichting Militair Ruiterbewijs. De doelstelling van het Militair Ruiterbewijs is de militaire rijvaardigheid te paard en de kennis hieromtrent te bevorderen. Dit is mede van belang om militaire ruiters te enthousiasmeren en om de kwaliteit en veiligheid van de militaire diensten te paard te borgen, zoals de ere-escortes van de bereden wapens voor het Koninklijk Huis tijdens de Grote Ceremoniën van Staat.

Ook kan het Militair Ruiterbewijs een stimulans zijn voor het deelnemen aan de van oorsprong typisch militaire takken van de ruitersport zoals Eventing en de Olympische Moderne Vijfkamp. De Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR) is op 16 juni 2003 opgericht teneinde het Militair Ruiterbewijs organisatorisch te verankeren. Dit met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee.

Inmiddels zijn meer dan 300 militairen uit alle krijgsmachtdelen in het bezit van een Militair Ruiterbewijs en is het bijbehorende vaardigheidsembleem opgenomen in het tenuenvoorschrift van de Koninklijke Landmacht. Het Militair Ruiterbewijs is ook civiel erkend: ruiters die het Militair Ruiterbewijs plus een aanvullende verkeerpsroef hebben behaald kunnen het Ruiterbewijs van de KNHS aanvragen. Verder kunnen militaire ruiters die het Militair Ruiterbewijs hebben behaald onder bepaalde voorwaarden kosteloos het DT-Rij aanvragen.

Het Militair Ruiterbewijs bestaat in drie gradaties: het Militair Ruiterbewijs (MRb), het Militair Ruiterbewijs in Zilver (MRbZ) en het Militair Ruiterbewijs in Goud (MRbG). Het vaardigheidsembleem wordt (in hoogste gradatie) gedragen op de linkerborstzak van het uniform.

Examens 2024

MRb

14.04.2024: 't Harde

20.10.2024: Muiderberg

MRbZ

14.04.2024: 't Harde

20.10.2024: Muiderberg